Prawo lokalne - Gmina Świebodzin
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
5841 2007-08-29 nieruchomości zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy XI/124/07 Obowiązujący
5842 2007-08-29 inne wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego zmieniającej uchwałę nr VII/49/2007 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie, ul. Młyńska 6 XI/123/07 Obowiązujący
5843 2007-08-29 inne powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011 XI/122/07 Obowiązujący
5844 2007-06-28 nieruchomości wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia X/121/07 Obowiązujący
5845 2007-06-28 plany zagospodarowania przestrzennego uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin X/120/07 Obowiązujący
5846 2007-06-28 oświata planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych Gminy Świebodzin X/119/07 Obowiązujący
5847 2007-06-28 oświata ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla pedagogów szkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin X/118/07 Obowiązujący
5848 2007-06-28 nieruchomości nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych X/117/07 Obowiązujący
5849 2007-06-28 nieruchomości nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych X/116/07 Obowiązujący
5850 2007-06-28 nieruchomości sprzedaży części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin X/115/07 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu