ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
5891 2008-05-30 budżet zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok XXI/253/08 Obowiązujący
5892 2008-05-30 budżet wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych, ustalenie źródeł dochodów własnych i określenie ich przeznaczenia XXI/252/08 Obowiązujący
5893 2008-04-29 plany zagospodarowania przestrzennego przystąpienia do opracowania zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu religijnego” XX/251/2008 Obowiązujący
5894 2008-04-29 plany zagospodarowania przestrzennego zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin XX/250/2008 Obowiązujący
5895 2008-04-29 budżet zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok XX/249/08 Obowiązujący
5896 2008-04-29 nieruchomości wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste XX/248/08 Obowiązujący
5897 2008-04-29 nieruchomości sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 16 XX/247/08 Obowiązujący
5898 2008-04-29 nieruchomości wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XX/246/08 Obowiązujący
5899 2008-04-29 nieruchomości odpłatnego nabycia przez Gminę Świebodzin od osób fizycznych nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 186 o pow. 0,3477 ha, położonej w I obrębie miasta Świebodzin XX/245/08 Obowiązujący
5900 2008-04-29 nieruchomości nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 68/5 o pow. 0,0100 ha, położonej w obrębie wsi Podlesie będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych XX/244/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu