ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-05-25 Zarządzenia Burmistrza zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia logo Programu „Świebodzińska Karta Seniora”, Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania ze Świebodzińskiej Karty Seniora, wzoru karty oraz uczestnictwa innych partnerów w Programie „Świebodzińska Karta Seniora” na terenie Gminy Świebodzin. 1112/B/2018 Obowiązujący
52 2018-05-25 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świebodzinie 1111/B/2018 Obowiązujący
53 2018-05-25 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 1110/B/2018 Obowiązujący
54 2018-05-24 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem 1109/B/2018 Obowiązujący
55 2018-05-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli XLIII.666.2018 Obowiązujący
56 2018-05-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiany gminnej nieruchomości gruntowej na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa i oddanej w użytkowanie wieczyste osobie prawnej XLIII.665.2018 Obowiązujący
57 2018-05-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów XLIII.664.2018 Obowiązujący
58 2018-05-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Świebodzin prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Nowym Dworku od osoby fizycznej XLIII.663.2018 Obowiązujący
59 2018-05-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego XLIII.662.2018 Obowiązujący
60 2018-05-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XLIII.661.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu