ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6011 2008-04-08 budżet zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Świebodzin na zadanie „Budowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Świebodzin – etap II” realizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Świebodzin” przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie XIX/238/08 Obowiązujący
6012 2008-03-27 nieruchomości zmiany uchwały o ustaleniu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy XVIII/237/08 Obowiązujący
6013 2008-03-27 nieruchomości uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2008 – 2012r XVIII/236/08 Obowiązujący
6014 2008-03-27 nieruchomości nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Lubuskiego gminnej nieruchomości położonej w Glińsku XVIII/235/08 Obowiązujący
6015 2008-03-27 nieruchomości nabycia od osoby prawnej za odszkodowaniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych geodezyjnie działkami nr 251 i 252, położonych w obrębie ewidencyjnym Grodziszcze XVIII/234/08 Obowiązujący
6016 2008-03-27 nieruchomości sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Studenckiej. XVIII/233/08 Obowiązujący
6017 2008-03-27 nieruchomości rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Świebodzińską Spółdzielnią Mieszkaniową nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 795/26, położonej w III obrębie miasta Świebodzin XVIII/232/08 Obowiązujący
6018 2008-03-27 nieruchomości odpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin części nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie działkami nr 22/1 i 22/2, położonych w obrębie Rozłogi z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej XVIII/231/08 Obowiązujący
6019 2008-03-27 nieruchomości oddania w użytkowanie wieczyste gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego XVIII/230/08 Obowiązujący
6020 2008-03-27 nieruchomości oddania w użytkowanie wieczyste części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej XVIII/229/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu