ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6091 2008-05-30 budżet udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy XXI/254/08 Obowiązujący
6092 2008-05-30 budżet zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok XXI/253/08 Obowiązujący
6093 2008-05-30 budżet wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych, ustalenie źródeł dochodów własnych i określenie ich przeznaczenia XXI/252/08 Obowiązujący
6094 2008-04-29 plany zagospodarowania przestrzennego przystąpienia do opracowania zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu religijnego” XX/251/2008 Obowiązujący
6095 2008-04-29 plany zagospodarowania przestrzennego zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin XX/250/2008 Obowiązujący
6096 2008-04-29 budżet zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok XX/249/08 Obowiązujący
6097 2008-04-29 nieruchomości wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste XX/248/08 Obowiązujący
6098 2008-04-29 nieruchomości sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 16 XX/247/08 Obowiązujący
6099 2008-04-29 nieruchomości wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XX/246/08 Obowiązujący
6100 2008-04-29 nieruchomości odpłatnego nabycia przez Gminę Świebodzin od osób fizycznych nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 186 o pow. 0,3477 ha, położonej w I obrębie miasta Świebodzin XX/245/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu