ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6171
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/311/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6172
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXV/310/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6173
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXV/309/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6174
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXV/308/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6175
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 244 o pow. 20,90 ha, położonej w obrębie Grodziszcze, będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XXV/307/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6176
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
ustanowienia na rzecz Gminy Świebodzin służebności gruntowej (drogowej) na nieruchomości będącej własnością osób fizycznych, położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Rosin
Nr aktu prawnego
XXV/306/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6177
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXV/305/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6178
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Nr aktu prawnego
XXV/304/08
Status
Obowiązujący
Lp: 6179
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Jordanowie
Nr aktu prawnego
XXIV/303/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 6180
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXIV/302/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji