ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
6171 2007-08-29 nieruchomości sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świebodzin XI/127/07 Obowiązujący
6172 2007-08-29 podatki i opłaty szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Świebodzin i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych XI/126/07 Obowiązujący
6173 2007-08-29 budżet zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin XI/125/07 Obowiązujący
6174 2007-08-29 nieruchomości zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy XI/124/07 Obowiązujący
6175 2007-08-29 inne wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego zmieniającej uchwałę nr VII/49/2007 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie, ul. Młyńska 6 XI/123/07 Obowiązujący
6176 2007-08-29 inne powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011 XI/122/07 Obowiązujący
6177 2007-06-28 nieruchomości wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia X/121/07 Obowiązujący
6178 2007-06-28 plany zagospodarowania przestrzennego uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin X/120/07 Obowiązujący
6179 2007-06-28 oświata planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych Gminy Świebodzin X/119/07 Obowiązujący
6180 2007-06-28 oświata ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla pedagogów szkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin X/118/07 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu