ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy
Nr aktu prawnego
VIII.132.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Świebodzińskiego zadania publicznego polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1202F w m. Jeziory”
Nr aktu prawnego
VIII.131.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
VIII.130.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VIII.129.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2019 rok
Nr aktu prawnego
182/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
186/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Świebodzin obiektów oraz ich kart adresowych
Nr aktu prawnego
185/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
184/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
183/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na plac służący do składowania materiałów budowlanych
Nr aktu prawnego
180/B/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji