ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie : zmiany uchwały nr XLVI/691/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świebodzin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XLVII.712.2018 Obowiązujący
62 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XLVII.711.2018 Obowiązujący
63 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych XLVII.710.2018 Obowiązujący
64 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów XLVII.709.2018 Obowiązujący
65 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 XLVII.708.2018 Obowiązujący
66 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową XLVII.707.2018 Obowiązujący
67 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia nienaruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową XLVII.706.2018 Obowiązujący
68 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020” XLVII.705.2018 Obowiązujący
69 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XLVII.704.2018 Obowiązujący
70 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2018-2027 XLVII.703.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu