ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na czas oznaczony i nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów XXXVII.568.2017 Obowiązujący
62 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia przez Gminę Świebodzin prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Jordanowo XXXVII.567.2017 Obowiązujący
63 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XXXVII.566.2017 Obowiązujący
64 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Sukienniczej XXXVII.565.2017 Obowiązujący
65 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty XXXVII.564.2017 Obowiązujący
66 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2018 roku XXXVII.563.2017 Obowiązujący
67 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Świebodzin. XXXVII.562.2017 Obowiązujący
68 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świebodzin na lata 2018-2022 XXXVII.561.2017 Obowiązujący
69 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świebodzin XXXVII.560.2017 Obowiązujący
70 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie XXXVII.559.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu