ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-03-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów XXX.445.2017 Obowiązujący
62 2017-03-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XXX.444.2017 Obowiązujący
63 2017-03-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Rozłogach XXX.443.2017 Obowiązujący
64 2017-03-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego XXX.442.2017 Obowiązujący
65 2017-03-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego XXX.441.2017 Obowiązujący
66 2017-03-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Rzeczyca gm. Świebodzin XXX.440.2017 Obowiązujący
67 2017-03-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin XXX.439.2017 Obowiązujący
68 2017-03-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia nienaruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin XXX.438.2017 Obowiązujący
69 2017-03-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin na 2017rok XXX.437.2017 Obowiązujący
70 2017-03-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu XXX.436.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu