ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczenie na ogródki przydomowe
Nr aktu prawnego
179/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: przyznania środków na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.
Nr aktu prawnego
181/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w 2 obrębie Świebodzina odpłatną służebnością gruntową.
Nr aktu prawnego
178/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 140/21 i 140/22, położonej przy ul. Polnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz udzielenia bonifikaty.
Nr aktu prawnego
177/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie garażowo – składowe.
Nr aktu prawnego
176/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie gospodarcze.
Nr aktu prawnego
175/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł.,wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,podawania do publicznej wiadomości informacji obejmującej w/w wykazy.
Nr aktu prawnego
174/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: przyznania nagrody za twórczość artystyczną i działalność kulturalną.
Nr aktu prawnego
173/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
171/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu ograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 153/2 położonej w Jeziorach.
Nr aktu prawnego
170/B/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji