ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-02-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Świebodzinie przy ul. Koziej. XXIX.427.2017 Obowiązujący
82 2017-02-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia nienaruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 XXIX.425.2017 Obowiązujący
83 2017-02-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres do 3 lat . XXIX.424.2017 Obowiązujący
84 2017-02-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy XXIX.423.2017 Obowiązujący
85 2017-02-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2017 rok. XXIX.422.2017 Obowiązujący
86 2017-02-27 Zarządzenia Burmistrza W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie i gminnych jednostkach organizacyjnych 678/B/2017 Obowiązujący
87 2017-02-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Świebodzin XXVIII.421.2017 Obowiązujący
88 2017-02-16 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów kulturalnych Gminy Świebodzin. 666/B/2017 Obowiązujący
89 2017-01-31 Zarządzenia Burmistrza W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2017 rok. 661/B/2017 Obowiązujący
90 2017-02-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 593/B/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Świebodzin 664/B/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu