ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-04-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów XXXI.464.2017 Obowiązujący
82 2017-04-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Świebodzinie przy ul. Walki Młodych. XXXI.463.2017 Obowiązujący
83 2017-04-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Świebodzinie przy ul. Generała Świerczewskiego XXXI.462.2017 Obowiązujący
84 2017-04-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od istniejącej strefy przemysłowej przy ul. Generała Świerczewskiego XXXI.461.2017 Obowiązujący
85 2017-04-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie XXXI.460.2017 Obowiązujący
86 2017-04-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XXXI.459.2017 Obowiązujący
87 2017-04-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin. XXXI.458.2017 Obowiązujący
88 2017-04-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy XXXI.457.2017 Obowiązujący
89 2017-04-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy XXXI.456.2017 Obowiązujący
90 2017-04-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2017-2026 XXXI.455.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu