ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-05-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: przyznania środków na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. 181/B/2019 Obowiązujący
2 2019-05-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w 2 obrębie Świebodzina odpłatną służebnością gruntową. 178/B/2019 Obowiązujący
3 2019-05-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 140/21 i 140/22, położonej przy ul. Polnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz udzielenia bonifikaty. 177/B/2019 Obowiązujący
4 2019-05-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie garażowo – składowe. 176/B/2019 Obowiązujący
5 2019-05-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie gospodarcze. 175/B/2019 Obowiązujący
6 2019-05-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia wzoru wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł.,wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,podawania do publicznej wiadomości informacji obejmującej w/w wykazy. 174/B/2019 Obowiązujący
7 2019-05-13 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: przyznania nagrody za twórczość artystyczną i działalność kulturalną. 173/B/2019 Obowiązujący
8 2019-05-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2019 rok. 171/B/2019 Obowiązujący
9 2019-05-08 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu ograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 153/2 położonej w Jeziorach. 170/B/2019 Obowiązujący
10 2019-05-08 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. 169/B/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin