ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-07-18 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem. 801/B/2017 Obowiązujący
2 2017-07-17 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 800/B/2017 Obowiązujący
3 2017-07-13 Zarządzenia Burmistrza W sprawie powierzenia funkcji dyrektora placówki oświatowej w Gminie Świebodzin 799/B/2017 Obowiązujący
4 2017-07-12 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 236/21 położonej przy ul. Generała Świerczewskiego oraz ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 236/22. 798/B/2017 Obowiązujący
5 2017-07-12 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 236/20 położonej przy ul. Generała Świerczewskiego oraz ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 236/22. 797/B/2017 Obowiązujący
6 2017-07-12 Zarządzenia Burmistrza W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2018. 796/B/2017 Obowiązujący
7 2017-06-30 Zarządzenia Burmistrza W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2017 rok. 788/B/2017 Obowiązujący
8 2017-07-11 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2017 rok. 794/B/2017 Obowiązujący
9 2017-07-07 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie garażowo - składowego. 793/B/2017 Obowiązujący
10 2017-07-07 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze. 792/B/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin