ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.1.10.26.2013.-2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-11 10:23:51 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-11 10:26:04 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                     Świebodzin dnia 11,08.2017r.
BiZP.6733.1.10.26.2013.-2017.jss   
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2013r., poz. 267), informuję mieszkańców miasta i Gminy oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek inwestora Gminy Świebodzin - prowadzi Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Jakub Dłużewski pracownik „PER-FEKT” FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA Jakub Dłużewski  z siedzibą przy ul. Świerkowa 37A, 62-500 Konin, iż na wniosek w sprawie wznowienie i uchylenia decyzji nr 14/CP-I/2013 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr 291/5; 262; 166/4; 172; 355/7 i 356/2 w obrębie 0002, 2Świebodzina przyjmującej wody opadowe z ulic; Wałowa; Okrężna; Garbarska i Placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzeniem wód do jeziora Zamkowego” wydałem w dniu 09.08.2017r. Decyzję znak; BiZP.6733.1.10.25.2013-2017.wsp  o odmowie uchylenia ww. decyzji ostatecznej. 
 
Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
 
Sprawę prowadzi:    
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-08-11 10:23:51
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 10:26:04
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 10:26:04
Artykuł był wyświetlony: 358 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin