ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji BZP.6730.2.48.5.2017.KS

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-13 13:55:13 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-13 13:55:47 przez Adam Lipczyński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 13.09.2017r.
BZP.6730.2.48.5.2017.KS
 
Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji
 
      Zgodnie z art. 7, 8, 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), informuję strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Państwa Krzysztofa Klaczek i Moniki Karczyńskiej Klaczek, zam. ul. Słoneczna 37, 66-200 Świebodzin, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 3 budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych) oraz 1 budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 35/53 w obrębie 0020 Wilkowo gmina Świebodzin, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
 
Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073), z braku zajęcia stanowiska przez Zarządcę dróg gminnych w terminie 14 dni przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii pismem znak: BZP.6730.2.48.3.2017.KS (potwierdzenie odbioru z dn. 21.07.2017r.) w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogi  nie budzi zastrzeżeń.
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BiZP w godzinach urzędowania w terminie 21 dni, od dnia ogłoszenia. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
 
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Smolińska Data wytworzenia informacji: 2017-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Smolińska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-13 13:55:13
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2017-09-13 13:55:47
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2017-09-13 13:55:47
Artykuł był wyświetlony: 385 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin