ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji dla inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-28 09:18:37 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-28 09:20:39 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Świebodzin, dn. 27.12.2017r.
BiZP.6733.1.5.5.2016.jss  
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek inwestora Gminy Świebodzin (prowadzi Wydz. GKiM UM Ś-n), o wydaniu w dniu 27.12.2017r., decyzji o zmianie wydanej w dniu 29.03.2016r. decyzji Nr 6/CP-I/2016 dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych parteru budynku dawnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej posadowionej na dz. nr ewid. 279 obręb 0002 Świebodzin ul. 1 Maja 22, na pomieszczenia dla Dziennego Domu „SENIOR-WIGOR”.zmiana dotyczy zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z <Dzienny Dom „SENIOR-WIGOR”> na Dzienny Dom "SENIOR +".
 
Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy k.p.a. stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).  
 
Sprawę prowadzi:    
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-12-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-12-28 09:18:37
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-12-28 09:20:39
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-12-28 09:22:44
Artykuł był wyświetlony: 367 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin