ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.2.34.1.2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-28 13:18:26 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-28 13:19:59 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 28.12.2017r.
BiZP.6733.2.34.1.2017.jss   
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (t.j. Dz. U. 2017.1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017.1073.) zawiadamiam mieszkańców miasta i Gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Żabińskiego występującego z pełnomocnictwa "ASBUD" Stanisław i Grzegorz Pigla Sp. jawna, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. “Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 320mb i sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 300m na działkach nr 144/5; 58/4; 58/5; 58/6; 58/7; 58/8; 58/9; 58/10; 58/11; 58/12; 58/13; 58/14 i 58/15 obręb 0016.Rozłogi wraz z niezbędną infrastrukturą do podłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych”.     
 
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.  
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-12-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-12-28 13:18:26
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-12-28 13:19:59
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-12-28 13:19:59
Artykuł był wyświetlony: 297 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin