ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o odmowie uchylenia decyzji nr 6/CP-II/2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-11 14:55:27 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-11 14:57:05 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 10.01.2018r.
BiZP.6733.2.6.5.2017.jss   
 
OBWIESZCZENIE
O ODMOWIE UCHYLENIA DECYZJI NR 6/CP-II/2017 
 
Zgodnie z art. 151. §1. pkt 1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej zwana ustawa kpa (j.t. Dz.U.2017.1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm. jt.) zawiadamiam mieszkańców miasta i Gminy Świebodzin oraz strony o wydaniu w dniu 10.01.2018r. decyzji o odmowie uchylenia wydanej na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której z pełnomocnictwa występował Pan Krzysztof Nawojski w dniu 18.04.2017r. decyzji nr 6/CP-II/2017 z rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn. “Budowa pomostu rekreacyjnego o długości  łącznej ok. 60m na dz. nr 329 obręb 0013.Nowy Dworek jezioro "Paklicko Wielkie" w ramach zapewnienia rekreacji i wypoczynku mieszkańcom miasta i gminy Świebodzin”.  
 
Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o pizp). 
 
Sprawę prowadzi:    
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-01-11 14:55:27
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-01-11 14:57:05
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 07:27:19
Artykuł był wyświetlony: 289 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin