ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zn. BiZP.6730.1.5.3.2018.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-13 12:50:06 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-13 12:55:51 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 13.04.2018r.
BiZP.6730.1.5.3.2018.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (jt. Dz. U. z 2017. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. Z 2017.1073.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Pana Artura Mielcarka, działającego z pełnomocnictwa inwestora ENEA Operator Sp. z o. o. Rej. Dystrybucji Świebodzin, w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kablowej nn 0,4kV o dług ok. 4m oraz złącza kablowo-pomiarowego, na dz. nr 257/1 obręb 01.Świebodzin przy ul. Wojska Polskiego do zasilania projektowanej myjni na dz. nr  257/1”, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych UM Świebodzin, zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji:
  1. z Zarzadem Powiatu Świebodzińskiego Wydz. Dróg Starostwa (postanowienie z dnia 05.04.2018r. Znak; DG.673.8.2018.ZPB) w zakresie inwestycji w terenie przyległym jak i w pasie drogi powiatowej.
  2. w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez lubuskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 26.03.2018r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6733.1.5.2.2018.jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony zabytków nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane oraz
  3. również w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Starostę Świebodzińskiego w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 23.03.2018r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6733.1.5.2.2018.jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony gruntów rolnych nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane.  
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BIZP w godzinach urzędowania w terminie do 04.05.2018r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać. 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 12:50:06
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 12:55:51
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 12:55:51
Artykuł był wyświetlony: 190 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin