ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego i zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.2.11.1.2018.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-04 15:00:44 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-04 15:03:19 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 04.06.2018r.
BiZP. 6733.2.11.1.2018.jss   
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
I ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO    
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 ze zm. j.t.) oraz z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz.U.2017.1257 j.t.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Jacka Bielińskiego przedstawiciela firmy “INSTEL-PROJEKT” S.j. występującego z pełnomocnictwa “ENEA” Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra), o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. “Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV o długości ok. 100m na działkach nr 351; 417 i 419 obręb 0002.Chociule Gm. Świebodzin.   
 
Ponadto informuję strony, że tutejszy organ zgromadził niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie ,i że zgodnie z art. 10 ustawy kpa, przysługuje im czynny udział w postępowaniu oraz wgląd do dokumentacji gromadzonej w trakcie postępowania i wypowiadanie się, co do zebranych dowodów i materiałów a także zgłoszonych żądań.
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BiZP w godzinach urzędowania w terminie do 20.06.2018r.. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać . 
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-06-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-06-04 15:00:44
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-06-04 15:03:19
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-06-04 15:03:19
Artykuł był wyświetlony: 203 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin