ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zn. BiZP.6733.2.14.3.2018.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-04 15:11:29 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-04 15:12:42 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 04.06.2018r.
BiZP.6733.2.14.3.2018.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz.U.2017.1257. j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – o pizp (Dz.U.2017.1073. j.t.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek pana Piotra Bandera występujacego z pełnomocnictwa “ENEA” Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra), o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. “Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, oraz  budowa linii kablowej 15kV o dług. około 350m i sieci rozdzielczej nn 0,4kV o długości około 450m na działkach nr 140 i 144/5 wraz z niezbędną infrastrukturą do zasilania w energię obiektów projektowanch na dz.  Nr 58/4 do 58/16 ”, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji: 
  1. z zarządcą dróg gminnych (pismo opinia z dnia 04.06.2018r znak; BiZP.0124.1.178.2018.PW) w zakresie inwestycji w terenie pasa dróg gminnych   
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BIZP w godzinach urzędowania w terminie do 20.06.2018r.. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .  
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.                                                                                                                                                                                                 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-06-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-06-04 15:11:29
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-06-04 15:12:42
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-06-04 15:13:56
Artykuł był wyświetlony: 166 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin