Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Zarządzenie NR 23/B/2018 w sprawie |:powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-21 13:38:26 przez Marta Mazur, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR  23/B/2018
BURMISTRZA ŚWIEBODZINA
z dnia 21 grudnia 2018 roku
 
 
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 15 uchwały na XLVIII/721/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządzam:
 
§ 1
Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1. Ryszard Graczyk - Kierownik Wydz. OKS - Przewodniczący Komisji;
2. Janusz Kurp – Zastępca Kierownika Wydz. OKS - Członek Komisji;
3. Marta Mazur – Inspektor Wydz. OKS – Członek Komisji;
5. Robert Brzózka – Pełnomocnik ds. Uzależnień – Członek Komisji.
 
§ 2
1. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych określonych w Zarządzeniu Nr 7/B/2018 Burmistrza Świebodzina z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie :
- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia   2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190),
 - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 - upowszechniania działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 - pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
   szans tych rodzin i osób,
 - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 - promocji i organizacji wolontariatu,
 
2. Regulamin postepowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Świebodzin określony zostanie odrębnym zarządzeniem Burmistrza Świebodzina.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-21 13:20:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-21 13:38:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-21 13:38:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1983 raz(y)