Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Świebodzin
Serwis internetowy jednostki: www.swiebodzin.eu
powrót do wersji standardowej strony »
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia: 2008-03-05 15:12:05
Kontakt z pracownikami Wydziału USC i SO

Kancelaria USC 684750844
Ewidencja Ludności 684750840
Biuro Dowodów Osobistych 684750842
Fax: 684750841
E-mail: za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Świebodzin

Kontakt z pracownikami

Kierownik Wydziału mgr Urszula Walkowiak,
Załatwia sprawy: przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o powrocie do poprzednio noszonego nazwiska, o uznaniu dziecka, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie sprostowania,uzupełnienia, umiejscowienia aktu, zmiany imion i nazwisk.

Zastępca Kierownika Wydziału mgr inż. Marzena Koral, tel. (068) 4750844
Załatwia sprawy: przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o powrocie do poprzednio noszonego nazwiska, o uznaniu dziecka, sporządzanie aktów stanu cywilnego, wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego, prowadzi sprawy wymeldowań w trybie administracyjnym.
 
Podinspektor mgr Renata Dawidowicz tel. (068) 4750844
Załatwia sprawy: wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego, sporządzanie projektów aktów urodzeń i zgonów, prowadzenie korespondencji.

Inspektor Marta Paluch, tel. (068) 4750840
Załatwia sprawy: zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, wymeldowanie, meldowanie cudzoziemców przebywających w Polsce, prowadzenie rejestru wyborców.

Inspektor Sylwia Czyż, tel. (068) 4750842
Załatwia sprawy: przyjmowanie wniosków o wyrobienie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych .Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowania i wymeldowania.

Podinspektor Beata Balcer tel. (068) 4750842
Załatwia sprawy: przyjmowanie wniosków o wyrobienie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych, załatwianie korespondencji.

Inspektor Piotr Nowik tel. (068) 4750929 w czwartki i piątki każdego tygodnia.
Załatwia sprawy z zakresu działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świebodzin
 
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Walkowiak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Walkowiak
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński
Data wytworzenia informacji: 2008-03-05 15:12:05
Data wprowadzenia do BIP: 2008-03-05 15:12:05
Data ostatniej zmiany: 2014-02-06 10:54:00
Data udostępnienia informacji: 2008-03-05 15:14:26
artykuł był wyświetlony: 18801
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Data wprowadzenia: 2009-07-10 13:42:15
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Lipczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Lipczyński
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński
Data wytworzenia informacji: 2009-07-10 13:42:15
Data wprowadzenia do BIP: 2009-07-10 13:42:15
Data ostatniej zmiany: 2011-05-11 08:56:41
Data udostępnienia informacji: 2009-07-10 13:44:01
artykuł był wyświetlony: 7422
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.