ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Złożenie pisma elektronicznego

Szczegóły informacji

Złożenie pisma elektronicznego

Wydział: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ogłoszono dnia: 2008-05-12 11:40:15

Termin załatwienia

Zgodnie z KPA

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Sposób załatwienia

W celu złożenia pisma na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie  Cyfrowy Urząd lub na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.
 
Złożenie pisma elektronicznego za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu:
- uruchomić strone gówną   ,tj www.cu.wrotalubuskie.eu,
- zalogować się na własne konto ( lub wcześniej dokonać rejestracji na C.U. w celu założenia konta),
- w polu "szukaj" wpisujemy "Świebodzin" i wybieramy "Urząd Miejski w Świebodzinie",
- nastepnie naciskamy link formularza i przycisk "wypełnij",
- po wypełnieniu formularza należy go podpisać elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i nacisnąć przycisk "wyslij"
 
Złożenie pisma elektronicznego bezpośrednio za pomocą ePUAP:
- uruchomić stronę główną tj www.epuap.gov.pl,
- w lewym górnym rogu w/w strony wybrać "Wyślij pismo do dowolnego urzędu",
- nastepnie "kliknąć" w link "Pismo ogólne do podmiotu publicznego",
- dalej wykonać "Przejdź do formularza" i zalogować się na podstawie posiadanego konta ePUAP,
- w lewej górnej części formularza nalezy wybrać "Dodaj odbiorcę" i następnie  po prawej stronie formularza wybrać "Filtruj",
- w polu nazwa wpisujemy "Gmina Świebodzin" i z dwóch adresów jakie się pojawią wybieramy adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ( ESP) Gminy Świebodzin na ePUAP: /l7fjvn869z/SkrytkaESP ( nie wybieramy adresu "ZMOKU" !)
- po wybraniu skrzynki naueży jeszcze na dole strony nacisnąć przycisk "Zatwierdź"
W dalszej kolejności należy postepować zgodnie z instrukcją uzytkownika zamieszczoną na ePUAP.
 
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ESP.

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
Dyskietka 1,44 MB,
Pamięć przenośna USB 1.1 lub 2.0,3.
Płyta CD-RW, DVD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES (podstawowa forma podpisu XAdES)
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF,TXT
XLS,
CSV,
TXT,
GIF, TIF, BMP, JPG,
PDF,
ZIP.
Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651) informujemy, że uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne stronie wystawcy swojego certyfikatu.

Unizeto CERTUM Certification Authority
Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej
Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami

Miejsce odbioru

Zależne od sposobu załatwienia sprawy.

Czas realizacji

Niezwłocznie

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565)), oraz wydane na podstawie tej delegacji rozporządzenia:
 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
(Dz. U. z dnia 29 września 2011 r.)
 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2005 r.w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.)
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Leszek Wolański Data wytworzenia informacji: 2008-05-12 11:30:23
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalak Data wprowadzenia do BIP 2008-05-12 11:30:23
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 2008-05-12 11:40:15
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2015-04-08 12:26:44
Artykuł był wyświetlony: 6007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu