ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGODrukuj informacjęSprawa: WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

Szczegóły informacji

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USCiSO)

Ogłoszono dnia: 2018-02-16 14:04:45

Termin załatwienia

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Osoba kontaktowa

Piotr Siehankiewicz- inspektor Justyna Sroczyńska- inspektor

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich pl. Jana Pawła II Nr 1
Urząd czynny w poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorku do piątku od 7:20 do 15:20
Sprawy związane z zameldowaniem lub wymeldowaniem obsługiwane są w: poniedziałek od 8:00 do 15:30, od wtorku do piątku od 7:20 do 14:40

Telefon kontaktowy

68 4750840

Sposób załatwienia

Wymeldowanie.

Wymagane Dokumenty

Wymagane wnioski i dokumenty:
  • formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”
  • dowód osobisty lub paszport
w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do wymeldowania się.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:
  1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
  2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.
Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

NIe przysługuje.

Uwagi

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U.z 2017 r.,poz. 657 z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Walkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Walkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-16 14:03:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-16 14:04:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-19 10:39:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony