ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT STAŁY I CZASOWYDrukuj informacjęSprawa: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT STAŁY I CZASOWY

Szczegóły informacji

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT STAŁY I CZASOWY

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USCiSO)

Ogłoszono dnia: 2018-02-16 14:11:54

Termin załatwienia

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Osoba kontaktowa

Piotr Siehankiewicz- inspektor Justyna Sroczyńska- inspektor

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich pl. Jana Pawła II Nr 1
Urząd czynny w poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorku do piątku od 7:20 do 15:20
Sprawy związane z zameldowaniem lub wymeldowaniem obsługiwane są w: poniedziałek od 8:00 do 15:30, od wtorku do piątku od 7:20 do 14:40

Telefon kontaktowy

68 4750840

Sposób załatwienia

Zameldowanie, wydanie zaświadczenia.

Wymagane Dokumenty

Wymagane wnioski i dokumenty:
  • formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”
  • dowód osobisty lub paszport
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
 
Cudzoziemiec - obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej , który przebywa w Polsce dłużej niż 3 miesiące, musi się zameldować. Pozostali cudzoziemcy mają obowiązek zameldowania się jeżeli ich pobyt jest dłuższy niż 30 dni.
Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członkiem rodziny takiego cudzoziemca - masz 30 dni na zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania (licząc od dnia przybycia do tego miejsca). Jeśli jesteś obywatelem innego państwa - masz na zgłoszenie 4 dni).
Jeśli będziesz w Polsce krócej niż 30 dni, nie musisz się meldować.
Pamiętaj, że nie możesz przebywać w Polsce dłużej, niż pozwala Ci na to dokument, który potwierdza prawo pobytu w Polsce.
Wymagane dokumenty:
Formularz: zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy. Paszport lub kartę pobytu, a jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej możesz przynieść inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;
Kartę pobytu, wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany, inny dokument potwierdzający, że jesteś członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
Cudzoziemcy w momencie meldunku powinni przedstawić, któryś z ww. dokumentów pobytowych wraz z kserokopią.
Dokument potwierdzający prawo do lokalu - do wglądu (w oryginale). Jeśli jesteś właścicielem przynieś dokument, który to potwierdzi np. wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
Rodzic lub opiekun prawny  - meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18  roku życia).

Czas realizacji

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, zostaniesz od razu zameldowany. Jeśli będzie to zameldowanie na pobyt stały - otrzymasz zaświadczenie. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie, złóż wniosek w tej sprawie.

Opłaty

Zameldowanie jest bezpłatne.
 
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały przy zameldowaniu jest bezpłatne.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi
17 zł. (takie zaświadczenie dostaniesz na wniosek ). 

Tryb odwoławczy

NIe występuje.

Uwagi

Informacje dotyczące meldunków - obywatel.gov.pl
 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn Dz. U. z 2017 r. Poz. 657 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Walkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Walkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-16 14:11:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-16 14:11:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-19 10:37:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony