ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 180

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 180

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na zbycie majątku ruchomego w postaci samochodu marki Volkswagen Transporter będącego własnością Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy Placu Wolności 14, 66-200 Świebodzin

Ogłoszono dnia: 2017-10-11 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2017-10-30 09:30:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Cena wywoławcza

3.600,00 zł

Wadium

360,00 zł

Opis

Dane dotyczące pojazdu: - Nazwa: samochód ciężarowy do 3.5 t, - marka pojazdu: Volkswagen, - model pojazdu: Transporter T4 SD MR 96 2.7 t, - Nr rejestracyjny: FSW 49ER, - Kolor: czerwony, - Nr identyfikacyjny (VIN): WV2ZZZ70ZXX028512, - Rok produkcji: 1998, - Nr inwentarzowy: 7-2, - Ogólny przebieg kilometrów: 592590 km, - Ładowność: 2700 kg/1070 kg, - Pojemność: 2370ccm/ 55kW (75 KM), _ Silnik: z zapłonem samoczynnym, - Liczba cylindrów/ układ cylindrów: 5/ rzędowy, - Skrzynia biegów: manualna, - Rodzaj nadwozia: kombi wydłużone 4 drzwiowe, 9 osobowe. Cena wywoławcza samochodu wynosi 3.600,00 zł netto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, Kwota wadium: 360,00 zł Oględzin pojazdu można dokonywać w dni robocze w godzinach 10.00 – 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 68-4750914. Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603 do dnia 26 października 2017 r. (włącznie). 2. Złożenie pisemnej oferty na zakup samochodu marki Volkswagen,Transporter T4 SD MR 96 2.7 t, zawierającej: - wypełniony załącznik nr 1, - kserokopię dowodu wpłaty wadium, - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym przedmiotu sprzedaży (załącznik nr 2 do ogłoszenia) bądź oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz o odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu sprzedaży (załącznik nr 3 do ogłoszenia). Oferty w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z danymi oferenta należy składać w terminie do dnia 30 października 2017 r. do godz. 9.30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie) z dopiskiem „Zakup samochodu Volkswagen Transporter”: 1. Osobiście w siedzibie Sprzedającego: w sekretariacie (pok.22) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, lub 2. Pocztą na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 , 66-200 Świebodzin. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Sprzedającego, w pokoju numer 18 (I piętro) w dniu 30 października 2017 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert jest jawne. Termin związania ofertą określa się na 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena ofertowa nie może być niższa niż cena wywoławcza. Złożenie przynajmniej jednej oferty wystarczy do przeprowadzenia przetargu. Sprzedający zawrze umowę sprzedaży z uczestnikiem przetargu, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o wysokość wadium w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty zamknięcia przetargu na konto Gminy Świebodzin PKO Bank Polski 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie dodatkowej aukcji pisemnej między tymi oferentami. Ogłoszenie niniejsze umieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 (II piętro), a także opublikowane na stronie internetowej www.bip.swiebodzin Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój 45, II piętro, tel. 68-4750914.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Alter Data wytworzenia informacji: 2017-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Napierała Data wprowadzenia do BIP 2017-10-11 10:31:21
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alter Data udostępnienia informacji: 2017-10-11 10:34:48
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alter Data ostatniej zmiany: 2017-10-11 10:34:48
Artykuł był wyświetlony: 459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu