ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-09-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji hal z przeznaczeniem na chłodnie na ziemniaki oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na działkach nr 20/56 i 20/58 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-08-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na modernizacji hal z przeznaczeniem na chłodnie na ziemniaki oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na działkach nr 20/56 i 20/58 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-08-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie linii technologicznej do produkcji precyzyjnych przyrządów wykrawających wykorzystywanych w przemyśle drukarskim w istniejącym obiekcie budowlanym zlokalizowanym na działce nr 86/8 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-08-01
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hal z przeznaczeniem na działalność magazynowo – produkcyjną wraz z przestrzeniami biurowo – administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach nr 442 i 445 w I obrębie Świebodzina.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-06-07
Zakres przedmiotowy
Postanowienie nie stwierdzające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu dla inwestycji polegającej na budowie hal z przeznaczeniem na działalność magazynowo – produkcyjną wraz z przestrzeniami biurowo – administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach nr 442 i 445 w I obrębie Świebodzina.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-05-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na odbudowie obiektu inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego na działce nr 448/3 w obrębie Rusinów.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-05-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja umarzająca dla inwestycji polegającej na budowie kotła na biomasę o mocy poniżej 10 MW na działce nr 195/95 w I obrębie Świebodzina.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-04-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie hal z przeznaczeniem na działalność magazynowo – produkcyjną wraz z przestrzeniami biurowo – administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach nr 442 i 445 w I obrębie Świebodzina.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-04-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie hali magazynowo – produkcyjnej z częścią socjalno-biurową z parkingami, utwardzeniami, nowymi zjazdami oraz całą infrastrukturą techniczną na działkach o numerach 949 i 868 w III obrębie Świebodzina.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-03-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie malarni proszkowej w istniejącej hali produkcyjnej na działce nr 594/2 w II obrębie Świebodzina.

Nawigacja między stronami listy informacji