ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
21 Formularz A 2016-11-21 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług związanych z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją oraz przystosowaniem budynku gospodarczego do prowadzenia tej działalności zlokalizowanej na działce nr 88 w obrębie Raków.
22 Formularz B 2016-10-21 Decyzja umarzająca postępowanie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku administracyjnego Nadleśnictwa Świebodzin z rozbiórką i przebudową budynków przy Nadleśnictwie oraz termomodernizacją obiektów z zastosowaniem OZE zlokalizowanej na działce o nr 236/4 w I obrębie Świebodzina.
23 Formularz B 2016-10-17 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego o funkcji logistyczno – magazynowo – produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach o nr 331/10, 331/11, 331/12, 331/14, 331/21 i 331/23 w I obrębie Świebodzina.
24 Formularz A 2016-10-11 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na odbudowie obiektu inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego na działce nr 448/3 w obrębie Rusinów.
25 Formularz A 2016-08-19 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku administracyjnego Nadleśnictwa Świebodzin z rozbiórką i przebudową budynków przy Nadleśnictwie oraz termomodernizacją obiektów z zastosowaniem OZE zlokalizowanej na działce o nr 236/4 w I obrębie Świebodzina.
26 Formularz B 2016-07-26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalo-biurową, parkingami, utwardzeniami, zjazdami oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce nr 949 w III obrębie Świebodzina.
27 Formularz A 2016-07-13 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego o funkcji logistyczno – magazynowo – produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach o nr 331/10, 331/11, 331/12, 331/14, 331/21 i 331/23 w I obrębie Świebodzina.
28 Formularz B 2016-06-21 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu o halę produkcyjną o powierzchni ok. 1000 m2 zlokalizowanej na działkach nr 319/12 i 319/13 w obrębie Chociule.
29 Formularz B 2016-06-16 Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalo-biurową, parkingami, utwardzeniami, zjazdami oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce nr 949 w III obrębie Świebodzina.
30 Formularz B 2016-06-08 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o funkcji logistyczno – magazynowo – produkcyjnej, portierni, zbiornika i pompowni p. poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach o nr 331/10, 331/11, 331/12, 331/14, 331/21 i 331/23 w I obrębie Świebodzina.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu