ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
31 Formularz B 2016-02-04 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o funkcji logistyczno – magazynowo – produkcyjnej, portierni, zbiornika i pompowni p. poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach o nr 331/10, 331/11, 331/12, 331/14, 331/21 i 331/23 w I obrębie Świebodzina.
32 Formularz A 2016-01-07 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego o funkcji logistyczno – magazynowo – produkcyjnej, portierni, zbiornika i pompowni p. poż. oraz wjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach o nr 331/10, 331/11, 331/12, 331/14, 331/21 i 331/23 w I obrębie Świebodzina.
33 Formularz A 2015-12-28 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 276 w miejscowości Chociule od km 35+000,00 do km 35+943,88 zlokalizowanej na działkach nr: 355/4, 355/7, 269, 168, 155/2, 154/2, 167/1, 153/2, 164, 152/2, 160, 159, 151/9, 401/1, 396, 102, 106/2, 101/4, 106/1, 101/3, 100/4, 357/7, 356, 56/4, 56/3, 56/1, 354/2, 55, 353/3, 361, 378, 238/2, 238/3, 169, 156/2, 357/3, 151/4, 103, 53, 57 w obrębie Chociule.
34 Formularz A 2015-12-23 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego z zapleczem socjalno - biurowym i infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce nr 5/5 w I obrębie Świebodzina
35 Formularz B 2015-12-01 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego o obiekt inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowany na działkach o nr 53/5 i 54/2 w obrębie Rozłogi.
36 Formularz B 2015-09-08 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej, posadowienia 6 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V=6x6400 litrów wraz z parownikiem o wydajności 300 kg/h na potrzeby suszarni zboża zlokalizowanych na działce nr 18/3 i 18/4 w obrębie Lubogóra.
37 Formularz B 2015-09-02 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na realizacji projektu „Struga Świebodzińska – odbudowa”.
38 Formularz A 2015-08-28 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na odbudowie kurnika zlokalizowanego na działce nr 448/3 w obrębie Rusinów.
39 Formularz A 2015-08-20 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego o obiekt inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowany na działkach o nr 53/5 i 54/2 w obrębie Rozłogi.
40 Formularz B 2015-08-12 Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej, posadowienia 6 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V=6x6400 litrów wraz z parownikiem o wydajności 300 kg/h na potrzeby suszarni zboża zlokalizowanych na działce nr 18/3 i 18/4 w obrębie Lubogóra.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu