ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
31 Formularz A 2015-08-20 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego o obiekt inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowany na działkach o nr 53/5 i 54/2 w obrębie Rozłogi.
32 Formularz B 2015-08-12 Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej, posadowienia 6 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V=6x6400 litrów wraz z parownikiem o wydajności 300 kg/h na potrzeby suszarni zboża zlokalizowanych na działce nr 18/3 i 18/4 w obrębie Lubogóra.
33 Formularz E 2015-07-30 Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego o obiekt inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowany na działkach o nr 53/5 i 54/2 w obrębie Rozłogi.
34 Formularz A 2015-06-29 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej, posadowienia 6 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V=6x6400 litrów wraz z parownikiem o wydajności 300 kg/h na potrzeby suszarni zboża zlokalizowanych na działce nr 18/3 i 18/4 w obrębie Lubogóra.
35 Formularz E 2015-05-29 Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu o halę produkcyjną o powierzchni ok. 1000 m2 zlokalizowanej na działce nr 319/12 i 319/13 w obrębie Chociule.
36 Formularz B 2015-05-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych oraz ujęcia wód podziemnych na działce nr 1/7 w obrębie Wilkowo.
37 Formularz B 2015-05-04 Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na realizacji projektu „Struga Świebodzińska – odbudowa”.
38 Formularz B 2015-04-30 Zezwolenie na usunięcie drzewa świerk, rosnącego na działce nr 139/4 w obrębie Jordanowo
39 Formularz B 2015-04-22 Zezwolenie na usunięcie drzewa kasztanowca, 3 szt. drzewa świerk rosnących na działce nr 159 w obrębie Nowy Dworek
40 Formularz B 2015-04-22 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzewa brzozy brodawkowatej, drzewa jesion, rosnących na działce nr 159/2 w obrębie Gościkowo

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu