ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
41 Formularz B 2015-09-02 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na realizacji projektu „Struga Świebodzińska – odbudowa”.
42 Formularz A 2015-08-28 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na odbudowie kurnika zlokalizowanego na działce nr 448/3 w obrębie Rusinów.
43 Formularz A 2015-08-20 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego o obiekt inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowany na działkach o nr 53/5 i 54/2 w obrębie Rozłogi.
44 Formularz B 2015-08-12 Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej, posadowienia 6 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V=6x6400 litrów wraz z parownikiem o wydajności 300 kg/h na potrzeby suszarni zboża zlokalizowanych na działce nr 18/3 i 18/4 w obrębie Lubogóra.
45 Formularz E 2015-07-30 Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego o obiekt inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowany na działkach o nr 53/5 i 54/2 w obrębie Rozłogi.
46 Formularz A 2015-06-29 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej, posadowienia 6 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V=6x6400 litrów wraz z parownikiem o wydajności 300 kg/h na potrzeby suszarni zboża zlokalizowanych na działce nr 18/3 i 18/4 w obrębie Lubogóra.
47 Formularz E 2015-05-29 Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu o halę produkcyjną o powierzchni ok. 1000 m2 zlokalizowanej na działce nr 319/12 i 319/13 w obrębie Chociule.
48 Formularz B 2015-05-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych oraz ujęcia wód podziemnych na działce nr 1/7 w obrębie Wilkowo.
49 Formularz B 2015-05-04 Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na realizacji projektu „Struga Świebodzińska – odbudowa”.
50 Formularz B 2015-04-30 Zezwolenie na usunięcie drzewa świerk, rosnącego na działce nr 139/4 w obrębie Jordanowo

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu