ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
81 Formularz A 2015-03-06 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzewa tui, drzewa brzozy brodawkowatej, drzewa sosna, rosnących na działce nr 572 w 3 obrębie Świebodzina
82 Formularz A 2015-03-04 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych oraz ujęcia wód podziemnych na działce nr 1/7 w obrębie Wilkowo.
83 Formularz B 2015-03-04 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzewa topoli, rosnących na działce nr 309/2 w obrębie Rzeczyca
84 Formularz B 2015-03-04 Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzewa topoli kanadyjskiej rosnących na działce nr 684/2 w 1 obrębie Świebodzina w pasie drogi powiatowej nr 4018F
85 Formularz B 2015-03-04 Zezwolenie na usunięcie drzewa topoli kanadyjskiej, rosnącego na działce nr 326 w 1 obrębie Świebodzina w pasie drogi powiatowej nr 4018F
86 Formularz B 2015-03-03 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa świerk, krzewów leszczyny o powierzchni 5 m2, krzewów dziki bez o powierzchni 5 m2, rosnących na działce nr 138 w 2 obrębie Świebodzina
87 Formularz B 2015-03-02 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa brzozy brodawkowatej, rosnącego na działce nr 55 w obrębie Chociule. Odmowa zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa lipy, rosnącego na działce nr 55 w obrębie Chociule.
88 Formularz B 2015-03-02 Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzewa czeremcha rosnących na działce nr 36/3 w obrębie Borów
89 Formularz E 2015-03-02 Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych oraz ujęcia wód podziemnych na działce nr 1/7 w obrębie Wilkowo.
90 Formularz B 2015-02-27 Zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzewa sosny pospolitej, 5 szt. drzewa klon, drzewa buk, drzewa tui, rosnących na działce nr 315/1 w 3 obrębie Świebodzina

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu