ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 55674
Urząd Miejski 3889
Regulaminy 93362
Wydziały 244234
Wydział Finansowo-Budżetowy 31738
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 47977
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 28722
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 22957
Wydział Organizacyjny 15797
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 23598
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 74153
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 3990
Wydział Kontroli i Audytu 566
Co i jak załatwić w urzędzie? 503050
Informacja o stanie załatwienia sprawy 8385
Informacje 7938
Ogłoszenia i obwieszczenia 2873433
Gmina Świebodzin 379
Historia 8614
Charakterystyka Gminy 131032
Demografia 11807
Statut 12908
Informacje, regulaminy, strategie 28298
Budżet Gminy 28298
Budżet 2020 454
Budżet 2019 2680
Budżet 2018 2965
Budżet 2017 4363
Budżet 2016 8516
Budżet 2015 12427
Budżet 2013 9502
Budżet 2014 6688
Budżet 2012 11304
Budżet 2011 14893
Wykonanie budżetu 8518
Wykonanie budżetu - rok 2019 1308
Wykonanie budżetu - rok 2018 5064
Wykonanie budżetu - rok 2017 7207
Wykonanie budżetu - rok 2016 7598
Wykonanie budżetu - rok 2015 8014
Wykonanie budzetu - rok 2014 11550
Wykonanie budzetu - rok 2013 13519
Wykonanie budżetu - rok 2011 24273
Wykonanie budzetu - rok 2012 14030
Wykonanie budżetu - rok 2010 28870
Wykonanie budżetu - rok 2009 15154
Wykonanie budżetu - rok 2008 11104
Wykonanie budżetu - rok 2007 6888
Uchwały i zarządzenia budżetowe 9314
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2581
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 424
2018 132
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 380
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 659
Raport o stanie Gminy 516
Rok 2018 856
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 10129
Komisje 20227
Interpelacje - kadencja 2018-2023 40925
Interpelacje poprzednie kadencje 1181408
Protokoły z sesji Rady 158009
Nagrania video z sesji Rady 3055
Projekty uchwał 497706
Protokoły Komisji 160984
Dyżury radnych 23209
Wyniki głosowania - uchwały 5112
Biuro 14214
Ogłoszenia 183902
Świebodzińska Rada Seniorów 2817
Młodzieżowa Rada Miejska 8687
Protokoły z sesji 10788
Środki unijne i krajowe 11992
LRPO na lata 2007-2013 8933
PROW na lata 2007-2013 13070
POiIŚ 2014-2020 2331
RPO Lubuskie 2020 742
PROW Leader 19527
PROW małe projekty 8202
Kapitał Ludzki 4415
PO IG 2007-2013 4376
Ministerstwo Sportu 8579
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 6794
WFOŚiGW 8800
EWT 6207
Różne 12217
Konsultacje społeczne 29182
Oświadczenia Majątkowe 311038
Formularze 4010
Gminne jednostki organizacyjne 532
Świebodziński Dom Kultury 57863
Ośrodek Sportu i Rekreacji 14081
Ośrodek Pomocy Społecznej 72737
Środowiskowy Dom Samopomocy 5046
Biblioteka Publiczna 14123
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 22741
Publiczne Przedszkole nr 1 12533
Publiczne Przedszkole nr 3 12585
Publiczne Przedszkole nr 4 13232
Publiczne Przedszkole nr 5 13341
Publiczne Przedszkole nr 6 11696
Publiczne Przedszkole nr 7 11447
Szkoła Podstawowa nr 1 17947
Szkoła Podstawowa nr 2 15288
Szkoła Podstawowa nr 3 15857
Szkoła Podstawowa nr 6 13123
Szkoła Podstawowa nr 7 12591
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 13838
Konta bankowe Gminy 32902
Profilaktyka uzależnień 33607
Aktualności 2438
CPU 5746
Świetlica Inicjatyw Twórczych 6046
Gminne jednostki pomocnicze 218
Zarządy osiedli 37771
Sołectwa 30465
Sołectwa 2015-2019 1523
Spółki Gminne 291
ZWKiUK 39428
ŚTBS 23306
Dotacje dla klubów sportowych 6832
Organizacje pozarządowe 232708
Plan gospodarki niskoemisyjnej 25739
Budżet Obywatelski 7
BO 2020 2272
BO 2019 7620
BO 2018 12315
BO 2017 14899
BO 2016 9482
Gospodarka odpadami 184136
Program Rodzina 500┼ 7583
Świebodzińska Rodzina 3plus 16910

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 39189
Prawo lokalne 4622793
Informacja przestrzenna 29067
Zamówienia Publiczne 35987
Zamówienia > 30 000 € 334957
Zamówienia < 30 000 € 87143
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 10793
Plan postępowań o udzielenie zamówień 18796
Rejestr umów 1639
Wykaz rejestrów publicznych 37057
Przetargi 643122
Oferta inwestycyjna 36167
Wybory i referenda 22269
Wybory Parlamentarne 2019 5157
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1003
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 12115
Wybory samorządowe 2018 46111
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 1665
Wybory uzupełniające 2017 20968
Referendum ogólnokrajowe 2015 24390
Wybory ławników 12786
Wybory parlamentarne 2015 35146
Wybory samorządowe 2014 77619
Wybory Prezydenta 2015 21559
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 39598
Wybory samorządowe 2010 53529
Wybory parlamentarne 2011 58665
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 29978
Wybory Prezydenta 2010 54564
Rejestr informacji o środowisku 340565
Archiwum 7064
Karty A 457550
Karty B 428604
Karty E 31431
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 546755
Informacja o jakości wody 61109
Udostępnianie informacji publicznej 32476
Kąpieliska 6716
Ochrona Danych Osobowych 2346
Petycje 11883
Przydatne linki i programy 38580
Zespół redakcyjny 26095
O BIP 27960
Statystyki 21016
Rejestr zmian 1448278

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 20177
« powrót do poprzedniej strony