ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 54518
Urząd Miejski 3754
Regulaminy 92229
Wydziały 238179
Wydział Finansowo-Budżetowy 30740
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 46504
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 28199
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 22243
Wydział Organizacyjny 15175
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 22974
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 72670
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 3602
Wydział Kontroli i Audytu 462
Co i jak załatwić w urzędzie? 484143
Informacja o stanie załatwienia sprawy 8176
Informacje 7648
Ogłoszenia i obwieszczenia 2713626
Gmina Świebodzin 379
Historia 8366
Charakterystyka Gminy 129341
Demografia 11500
Statut 12663
Informacje, regulaminy, strategie 27766
Budżet Gminy 28040
Budżet 2019 2000
Budżet 2018 2746
Budżet 2017 4126
Budżet 2016 7974
Budżet 2015 11908
Budżet 2013 9188
Budżet 2014 6531
Budżet 2012 11012
Budżet 2011 14611
Wykonanie budżetu 8467
Wykonanie budżetu - rok 2019 794
Wykonanie budżetu - rok 2018 3900
Wykonanie budżetu - rok 2017 6263
Wykonanie budżetu - rok 2016 6995
Wykonanie budżetu - rok 2015 7580
Wykonanie budzetu - rok 2014 11064
Wykonanie budzetu - rok 2013 13065
Wykonanie budżetu - rok 2011 23570
Wykonanie budzetu - rok 2012 13619
Wykonanie budżetu - rok 2010 28268
Wykonanie budżetu - rok 2009 14613
Wykonanie budżetu - rok 2008 10828
Wykonanie budżetu - rok 2007 6705
Uchwały i zarządzenia budżetowe 9112
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2395
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 274
2018 85
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 192
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 342
Raport o stanie Gminy 370
Rok 2018 617
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 8866
Komisje 19830
Interpelacje - kadencja 2018-2023 28658
Interpelacje poprzednie kadencje 1111956
Protokoły z sesji Rady 148916
Nagrania video z sesji Rady 2653
Projekty uchwał 463937
Protokoły Komisji 143128
Dyżury radnych 22768
Wyniki głosowania - uchwały 3491
Biuro 13939
Ogłoszenia 180056
Świebodzińska Rada Seniorów 2583
Młodzieżowa Rada Miejska 8361
Protokoły z sesji 9591
Środki unijne i krajowe 11807
LRPO na lata 2007-2013 8538
PROW na lata 2007-2013 12436
POiIŚ 2014-2020 2016
RPO Lubuskie 2020 650
PROW Leader 18559
PROW małe projekty 7837
Kapitał Ludzki 4243
PO IG 2007-2013 4197
Ministerstwo Sportu 8227
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 6514
WFOŚiGW 8387
EWT 5945
Różne 11653
Konsultacje społeczne 27600
Oświadczenia Majątkowe 291116
Formularze 3835
Gminne jednostki organizacyjne 477
Świebodziński Dom Kultury 57226
Ośrodek Sportu i Rekreacji 13758
Ośrodek Pomocy Społecznej 71049
Środowiskowy Dom Samopomocy 4816
Biblioteka Publiczna 13730
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 22280
Publiczne Przedszkole nr 1 12232
Publiczne Przedszkole nr 3 12298
Publiczne Przedszkole nr 4 12913
Publiczne Przedszkole nr 5 13059
Publiczne Przedszkole nr 6 11445
Publiczne Przedszkole nr 7 11220
Szkoła Podstawowa nr 1 17469
Szkoła Podstawowa nr 2 14962
Szkoła Podstawowa nr 3 15498
Szkoła Podstawowa nr 6 12811
Szkoła Podstawowa nr 7 12265
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 13500
Konta bankowe Gminy 32164
Profilaktyka uzależnień 33409
Aktualności 2334
CPU 5495
Świetlica Inicjatyw Twórczych 5754
Gminne jednostki pomocnicze 217
Zarządy osiedli 36934
Sołectwa 29289
Sołectwa 2015-2019 1461
Spółki Gminne 289
ZWKiUK 38683
ŚTBS 22638
Dotacje dla klubów sportowych 5450
Organizacje pozarządowe 219200
Plan gospodarki niskoemisyjnej 24718
Budżet Obywatelski 7
BO 2020 1391
BO 2019 6710
BO 2018 11504
BO 2017 14275
BO 2016 8747
Gospodarka odpadami 168584
Program Rodzina 500┼ 7323
Świebodzińska Rodzina 3plus 16198

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 38344
Prawo lokalne 4384453
Informacja przestrzenna 28080
Zamówienia Publiczne 33748
Zamówienia > 30 000 € 300106
Zamówienia < 30 000 € 81585
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 10080
Plan postępowań o udzielenie zamówień 17536
Rejestr umów 1163
Wykaz rejestrów publicznych 36471
Przetargi 611781
Oferta inwestycyjna 35441
Wybory i referenda 22235
Wybory Parlamentarne 2019 3401
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 761
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 10244
Wybory samorządowe 2018 42173
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 1460
Wybory uzupełniające 2017 19442
Referendum ogólnokrajowe 2015 23248
Wybory ławników 12461
Wybory parlamentarne 2015 33993
Wybory samorządowe 2014 75427
Wybory Prezydenta 2015 20703
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 38462
Wybory samorządowe 2010 52306
Wybory parlamentarne 2011 57152
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 28976
Wybory Prezydenta 2010 53063
Rejestr informacji o środowisku 321473
Archiwum 6855
Karty A 430139
Karty B 405961
Karty E 30239
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 526883
Informacja o jakości wody 55527
Udostępnianie informacji publicznej 32085
Kąpieliska 5901
Ochrona Danych Osobowych 2033
Petycje 10868
Przydatne linki i programy 37999
Zespół redakcyjny 25774
O BIP 27592
Statystyki 20749
Rejestr zmian 1377484

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 20010
« powrót do poprzedniej strony