ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 53014
Urząd Miejski 3440
Regulaminy 90555
Wydziały 226079
Wydział Finansowo-Budżetowy 29303
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 44334
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 27430
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 21065
Wydział Organizacyjny 14360
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 21973
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 70453
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 3115
Wydział Kontroli i Audytu 290
Co i jak załatwić w urzędzie? 458585
Informacja o stanie załatwienia sprawy 7904
Informacje 7294
Ogłoszenia i obwieszczenia 2489257
Gmina Świebodzin 379
Historia 7963
Charakterystyka Gminy 126763
Demografia 11067
Statut 12363
Informacje, regulaminy, strategie 27120
Budżet Gminy 27487
Budżet 2019 1461
Budżet 2018 2423
Budżet 2017 3881
Budżet 2016 7424
Budżet 2015 11350
Budżet 2013 8957
Budżet 2014 6318
Budżet 2012 10731
Budżet 2011 14331
Wykonanie budżetu 8353
Wykonanie budżetu - rok 2019 287
Wykonanie budżetu - rok 2018 2830
Wykonanie budżetu - rok 2017 5251
Wykonanie budżetu - rok 2016 6253
Wykonanie budżetu - rok 2015 6997
Wykonanie budzetu - rok 2014 10438
Wykonanie budzetu - rok 2013 12554
Wykonanie budżetu - rok 2011 22868
Wykonanie budzetu - rok 2012 13142
Wykonanie budżetu - rok 2010 27575
Wykonanie budżetu - rok 2009 14167
Wykonanie budżetu - rok 2008 10472
Wykonanie budżetu - rok 2007 6510
Uchwały i zarządzenia budżetowe 8874
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2169
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 111
2018 36
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 25
Raport o stanie Gminy 135
Rok 2018 295
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 6986
Komisje 19307
Interpelacje - kadencja 2018-2023 18325
Interpelacje poprzednie kadencje 1028140
Protokoły z sesji Rady 138691
Nagrania video z sesji Rady 2085
Projekty uchwał 419220
Protokoły Komisji 123742
Dyżury radnych 22060
Wyniki głosowania - uchwały 2066
Biuro 13561
Ogłoszenia 173900
Świebodzińska Rada Seniorów 2232
Młodzieżowa Rada Miejska 7967
Protokoły z sesji 8122
Środki unijne i krajowe 11510
LRPO na lata 2007-2013 8106
PROW na lata 2007-2013 11732
POiIŚ 2014-2020 1643
RPO Lubuskie 2020 565
PROW Leader 17566
PROW małe projekty 7435
Kapitał Ludzki 4051
PO IG 2007-2013 4017
Ministerstwo Sportu 7844
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 6178
WFOŚiGW 7981
EWT 5636
Różne 11024
Konsultacje społeczne 25673
Oświadczenia Majątkowe 272683
Formularze 3639
Gminne jednostki organizacyjne 427
Świebodziński Dom Kultury 56231
Ośrodek Sportu i Rekreacji 13387
Ośrodek Pomocy Społecznej 69039
Środowiskowy Dom Samopomocy 4537
Biblioteka Publiczna 13230
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 21689
Publiczne Przedszkole nr 1 11934
Publiczne Przedszkole nr 3 11890
Publiczne Przedszkole nr 4 12565
Publiczne Przedszkole nr 5 12689
Publiczne Przedszkole nr 6 11109
Publiczne Przedszkole nr 7 10942
Szkoła Podstawowa nr 1 16782
Szkoła Podstawowa nr 2 14448
Szkoła Podstawowa nr 3 14943
Szkoła Podstawowa nr 6 12352
Szkoła Podstawowa nr 7 11877
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 12920
Konta bankowe Gminy 31134
Profilaktyka uzależnień 33106
Aktualności 2200
CPU 5146
Świetlica Inicjatyw Twórczych 5346
Gminne jednostki pomocnicze 217
Zarządy osiedli 35604
Sołectwa 27650
Sołectwa 2015-2019 1378
Spółki Gminne 287
ZWKiUK 37669
ŚTBS 21669
Dotacje dla klubów sportowych 4203
Organizacje pozarządowe 203075
Plan gospodarki niskoemisyjnej 23632
Budżet Obywatelski 7
BO 2019 5124
BO 2018 10335
BO 2017 13512
BO 2016 7960
Gospodarka odpadami 155875
Program Rodzina 500┼ 6982
Świebodzińska Rodzina 3plus 15356

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 37309
Prawo lokalne 3989165
Informacja przestrzenna 26519
Zamówienia Publiczne 29487
Zamówienia > 30 000 € 259339
Zamówienia < 30 000 € 71718
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 9049
Plan postępowań o udzielenie zamówień 15605
Rejestr umów 631
Wykaz rejestrów publicznych 35761
Przetargi 569075
Oferta inwestycyjna 34587
Wybory i referenda 22181
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 294
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 6556
Wybory samorządowe 2018 37057
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 1249
Wybory uzupełniające 2017 17328
Referendum ogólnokrajowe 2015 22032
Wybory ławników 12021
Wybory parlamentarne 2015 32518
Wybory samorządowe 2014 72814
Wybory Prezydenta 2015 19797
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 37132
Wybory parlamentarne 2011 55179
Wybory samorządowe 2010 50808
Wybory Prezydenta 2010 51081
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 27759
Rejestr informacji o środowisku 302886
Archiwum 6621
Karty A 394654
Karty B 374968
Karty E 28799
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 496443
Informacja o jakości wody 48927
Udostępnianie informacji publicznej 31610
Kąpieliska 4878
Ochrona Danych Osobowych 1573
Petycje 9699
Przydatne linki i programy 37333
Zespół redakcyjny 25219
O BIP 27107
Statystyki 20220
Rejestr zmian 1301134

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 19746
« powrót do poprzedniej strony