ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 53820
Urząd Miejski 3623
Regulaminy 91415
Wydziały 232374
Wydział Finansowo-Budżetowy 30006
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 45436
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 27821
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 21703
Wydział Organizacyjny 14769
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 22482
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 71632
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 3366
Wydział Kontroli i Audytu 370
Co i jak załatwić w urzędzie? 473977
Informacja o stanie załatwienia sprawy 8041
Informacje 7466
Ogłoszenia i obwieszczenia 2605969
Gmina Świebodzin 379
Historia 8167
Charakterystyka Gminy 128015
Demografia 11269
Statut 12511
Informacje, regulaminy, strategie 27437
Budżet Gminy 27741
Budżet 2019 1707
Budżet 2018 2557
Budżet 2017 3994
Budżet 2016 7685
Budżet 2015 11597
Budżet 2013 9082
Budżet 2014 6423
Budżet 2012 10863
Budżet 2011 14460
Wykonanie budżetu 8416
Wykonanie budżetu - rok 2019 523
Wykonanie budżetu - rok 2018 3345
Wykonanie budżetu - rok 2017 5762
Wykonanie budżetu - rok 2016 6599
Wykonanie budżetu - rok 2015 7267
Wykonanie budzetu - rok 2014 10726
Wykonanie budzetu - rok 2013 12789
Wykonanie budżetu - rok 2011 23178
Wykonanie budzetu - rok 2012 13357
Wykonanie budżetu - rok 2010 27903
Wykonanie budżetu - rok 2009 14372
Wykonanie budżetu - rok 2008 10643
Wykonanie budżetu - rok 2007 6609
Uchwały i zarządzenia budżetowe 8978
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2265
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 182
2018 57
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 82
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 117
Raport o stanie Gminy 260
Rok 2018 431
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 7829
Komisje 19529
Interpelacje - kadencja 2018-2023 22897
Interpelacje poprzednie kadencje 1071827
Protokoły z sesji Rady 143501
Nagrania video z sesji Rady 2316
Projekty uchwał 442991
Protokoły Komisji 133160
Dyżury radnych 22374
Wyniki głosowania - uchwały 2701
Biuro 13731
Ogłoszenia 177135
Świebodzińska Rada Seniorów 2426
Młodzieżowa Rada Miejska 8149
Protokoły z sesji 8843
Środki unijne i krajowe 11664
LRPO na lata 2007-2013 8288
PROW na lata 2007-2013 12026
POiIŚ 2014-2020 1821
RPO Lubuskie 2020 601
PROW Leader 17990
PROW małe projekty 7617
Kapitał Ludzki 4131
PO IG 2007-2013 4088
Ministerstwo Sportu 8013
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 6331
WFOŚiGW 8166
EWT 5776
Różne 11288
Konsultacje społeczne 26677
Oświadczenia Majątkowe 281121
Formularze 3715
Gminne jednostki organizacyjne 462
Świebodziński Dom Kultury 56714
Ośrodek Sportu i Rekreacji 13572
Ośrodek Pomocy Społecznej 70054
Środowiskowy Dom Samopomocy 4679
Biblioteka Publiczna 13410
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 21960
Publiczne Przedszkole nr 1 12073
Publiczne Przedszkole nr 3 12087
Publiczne Przedszkole nr 4 12726
Publiczne Przedszkole nr 5 12867
Publiczne Przedszkole nr 6 11264
Publiczne Przedszkole nr 7 11082
Szkoła Podstawowa nr 1 17132
Szkoła Podstawowa nr 2 14736
Szkoła Podstawowa nr 3 15231
Szkoła Podstawowa nr 6 12570
Szkoła Podstawowa nr 7 12065
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 13217
Konta bankowe Gminy 31655
Profilaktyka uzależnień 33264
Aktualności 2274
CPU 5302
Świetlica Inicjatyw Twórczych 5531
Gminne jednostki pomocnicze 217
Zarządy osiedli 36080
Sołectwa 28608
Sołectwa 2015-2019 1418
Spółki Gminne 289
ZWKiUK 38138
ŚTBS 22195
Dotacje dla klubów sportowych 4658
Organizacje pozarządowe 210738
Plan gospodarki niskoemisyjnej 24137
Budżet Obywatelski 7
BO 2020 350
BO 2019 5900
BO 2018 10903
BO 2017 13876
BO 2016 8308
Gospodarka odpadami 161729
Program Rodzina 500┼ 7144
Świebodzińska Rodzina 3plus 15763

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 37840
Prawo lokalne 4192054
Informacja przestrzenna 27319
Zamówienia Publiczne 31717
Zamówienia > 30 000 € 280514
Zamówienia < 30 000 € 77219
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 9609
Plan postępowań o udzielenie zamówień 16648
Rejestr umów 882
Wykaz rejestrów publicznych 36104
Przetargi 590683
Oferta inwestycyjna 34993
Wybory i referenda 22205
Wybory Parlamentarne 2019 719
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 522
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 7936
Wybory samorządowe 2018 39575
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 1348
Wybory uzupełniające 2017 18385
Referendum ogólnokrajowe 2015 22666
Wybory ławników 12219
Wybory parlamentarne 2015 33220
Wybory samorządowe 2014 74121
Wybory Prezydenta 2015 20269
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 37789
Wybory samorządowe 2010 51551
Wybory parlamentarne 2011 56205
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 28344
Wybory Prezydenta 2010 52088
Rejestr informacji o środowisku 312219
Archiwum 6738
Karty A 412425
Karty B 391291
Karty E 29545
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 512909
Informacja o jakości wody 52014
Udostępnianie informacji publicznej 31837
Kąpieliska 5357
Ochrona Danych Osobowych 1798
Petycje 10240
Przydatne linki i programy 37659
Zespół redakcyjny 25518
O BIP 27345
Statystyki 20496
Rejestr zmian 1337005

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 19880
« powrót do poprzedniej strony