ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500┼ 4560
Ogłoszenia i obwieszczenia 1683290
Konsultacje społeczne 16188
Gmina Świebodzin 363
Historia 5840
Charakterystyka Gminy 114453
Demografia 8829
Statut 10738
Informacje, regulaminy, strategie 24038
Władze Miasta i Gminy 43031
Oświadczenia Majątkowe 185094
Formularze 2260
Rada Miejska 336
Radni kadencji 2014 - 2018 28542
Projekty uchwał 248295
Komisje 16575
Interpelacje 703557
Dyżury radnych 18834
Ogłoszenia 144412
Protokoły z Sesji Rady 93637
Protokoły Komisji 51851
Biuro 11878
Młodzieżowa Rada Miejska 5974
Protokoły z sesji 2269
Świebodzińska Rada Seniorów 671
Gminne jednostki organizacyjne 245
Świebodziński Dom Kultury 50527
Ośrodek Sportu i Rekreacji 11582
Ośrodek Pomocy Społecznej 58911
Środowiskowy Dom Samopomocy 3162
Biblioteka Publiczna 11218
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 18608
Publiczne Przedszkole nr 1 10424
Publiczne Przedszkole nr 3 9954
Publiczne Przedszkole nr 4 10903
Publiczne Przedszkole nr 5 9983
Publiczne Przedszkole nr 6 9579
Publiczne Przedszkole nr 7 9378
Szkoła Podstawowa nr 1 13001
Szkoła Podstawowa nr 2 11649
Szkoła Podstawowa nr 3 11822
Szkoła Podstawowa nr 6 10435
Szkoła Podstawowa nr 7 10068
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 10111
Urząd Miejski 1133
Regulaminy 82040
Wydziały 181106
Wydział Finansowo-Budżetowy 22110
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 35483
Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 22560
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych 16196
Wydział Organizacji i Nadzoru 10885
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 17596
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 58239
Środki unijne i krajowe 9711
LRPO na lata 2007-2013 5844
PROW na lata 2007-2013 8709
POiIŚ 2014-2020 113
RPO Lubuskie 2020 48
PROW Leader 13106
PROW małe projekty 5480
Kapitał Ludzki 2947
PO IG 2007-2013 2953
Ministerstwo Sportu 5622
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 4662
WFOŚiGW 5700
EWT 4156
Różne 7876
Konta bankowe Gminy 25074
Gminne jednostki pomocnicze 208
Zarządy osiedli 31517
Sołectwa 21292
Sołectwa 2015-2019 955
Profilaktyka uzależnień 31222
Aktualności 1497
CPU 3533
Świetlica Inicjatyw Twórczych 3678
Spółki Gminne 272
ZWKiUK 32337
ŚTBS 16345
Organizacje pozarządowe 135913
Dotacje dla klubów sportowych 710
Co i jak załatwić w urzędzie? 361470
Informacja o stanie załatwienia sprawy 6533
Informacje 4098
Plan gospodarki niskoemisyjnej 17413
Budżet Gminy 24664
Budżet 2018 589
Budżet 2017 2501
Budżet 2016 4485
Budżet 2015 8563
Budżet 2013 7799
Budżet 2014 5180
Budżet 2012 9114
Budżet 2011 12877
Wykonanie budżetu 7538
Wykonanie budżetu - rok 2017 1015
Wykonanie budżetu - rok 2016 3150
Wykonanie budzetu - rok 2014 7232
Wykonanie budzetu - rok 2013 10186
Wykonanie budżetu - rok 2015 4185
Wykonanie budzetu - rok 2012 10703
Wykonanie budżetu - rok 2011 19361
Wykonanie budżetu - rok 2010 24179
Wykonanie budżetu - rok 2009 11977
Wykonanie budżetu - rok 2008 8915
Wykonanie budżetu - rok 2007 5529
Uchwały i zarządzenia budżetowe 7728
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 948
Budżet Obywatelski 7
BO 2018 4284
BO 2017 9533
BO 2016 4411
Gospodarka odpadami 108078
Świebodzińska Rodzina 3plus 11636

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 2214998
Informacja przestrzenna 18706
Zamówienia Publiczne 14959
Zamówienia > 30 000 € 100306
Zamówienia < 30 000 € 33905
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 3579
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7427
Przetargi 384634
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 379260
Wykaz rejestrów publicznych 31360
Oferta inwestycyjna 29550
Wybory i referenda 21908
Wybory uzupełniające 2017 6631
Wybory parlamentarne 2015 24532
Referendum ogólnokrajowe 2015 15369
Wybory ławników 9646
Wybory samorządowe 2014 58221
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 21325
Wybory Prezydenta 2015 14733
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 31122
Wybory parlamentarne 2011 45233
Wybory samorządowe 2010 42304
Wybory Prezydenta 2010 41799
Rejestr informacji o środowisku 186929
Archiwum 5289
Karty A 257211
Karty B 249267
Karty E 21240
Informacja o jakości wody 26883
Kąpieliska 1252
Udostępnianie informacji publicznej 28215
Petycje 4037
Portal Miejski 32825
Przydatne linki i programy 33611
Zespół redakcyjny 22869
O BIP 24410
Statystyki 18249
Rejestr zmian 1011531

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 18373

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin