ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500┼ 5819
Ogłoszenia i obwieszczenia 2009654
Konsultacje społeczne 20431
Gmina Świebodzin 378
Historia 6939
Charakterystyka Gminy 120307
Demografia 9955
Statut 11473
Informacje, regulaminy, strategie 25494
Władze Miasta i Gminy 46133
Oświadczenia Majątkowe 218292
Formularze 3032
Rada Miejska 336
Radni kadencji 2014 - 2018 32629
Projekty uchwał 312146
Komisje 17589
Interpelacje 826888
Dyżury radnych 20281
Ogłoszenia 156932
Protokoły z Sesji Rady 111386
Protokoły Komisji 77617
Biuro 12614
Młodzieżowa Rada Miejska 6989
Protokoły z sesji 4537
Świebodzińska Rada Seniorów 1420
Gminne jednostki organizacyjne 263
Świebodziński Dom Kultury 53166
Ośrodek Sportu i Rekreacji 12463
Ośrodek Pomocy Społecznej 63350
Środowiskowy Dom Samopomocy 3826
Biblioteka Publiczna 12251
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 20127
Publiczne Przedszkole nr 1 11180
Publiczne Przedszkole nr 3 10889
Publiczne Przedszkole nr 4 11719
Publiczne Przedszkole nr 5 11591
Publiczne Przedszkole nr 6 10262
Publiczne Przedszkole nr 7 10113
Szkoła Podstawowa nr 1 14985
Szkoła Podstawowa nr 2 13043
Szkoła Podstawowa nr 3 13362
Szkoła Podstawowa nr 6 11361
Szkoła Podstawowa nr 7 10969
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 11464
Urząd Miejski 2381
Regulaminy 85514
Wydziały 199523
Wydział Finansowo-Budżetowy 25221
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 39573
Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 24889
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych 18274
Wydział Organizacji i Nadzoru 12319
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 19449
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 64562
Środki unijne i krajowe 10552
LRPO na lata 2007-2013 6942
PROW na lata 2007-2013 9910
POiIŚ 2014-2020 829
RPO Lubuskie 2020 318
PROW Leader 15079
PROW małe projekty 6446
Kapitał Ludzki 3502
PO IG 2007-2013 3448
Ministerstwo Sportu 6657
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 5374
WFOŚiGW 6754
EWT 4883
Różne 9357
Konta bankowe Gminy 27699
Gminne jednostki pomocnicze 214
Zarządy osiedli 33281
Sołectwa 23775
Sołectwa 2015-2019 1189
Profilaktyka uzależnień 32125
Aktualności 1789
CPU 4291
Świetlica Inicjatyw Twórczych 4433
Spółki Gminne 275
ZWKiUK 34418
ŚTBS 19025
Organizacje pozarządowe 162290
Dotacje dla klubów sportowych 1734
Co i jak załatwić w urzędzie? 406603
Informacja o stanie załatwienia sprawy 7220
Informacje 5340
Plan gospodarki niskoemisyjnej 20485
Budżet Gminy 25796
Budżet 2018 1491
Budżet 2017 3214
Budżet 2016 5959
Budżet 2015 9949
Budżet 2013 8410
Budżet 2014 5730
Budżet 2012 9950
Budżet 2011 13564
Wykonanie budżetu 8054
Wykonanie budżetu - rok 2018 489
Wykonanie budżetu - rok 2017 2660
Wykonanie budżetu - rok 2016 4620
Wykonanie budżetu - rok 2015 5540
Wykonanie budzetu - rok 2014 8800
Wykonanie budzetu - rok 2013 11310
Wykonanie budżetu - rok 2011 21078
Wykonanie budzetu - rok 2012 11843
Wykonanie budżetu - rok 2010 25736
Wykonanie budżetu - rok 2009 12976
Wykonanie budżetu - rok 2008 9629
Wykonanie budżetu - rok 2007 5990
Uchwały i zarządzenia budżetowe 8255
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1572
Budżet Obywatelski 7
BO 2019 1376
BO 2018 7594
BO 2017 11580
BO 2016 6057
Gospodarka odpadami 126568
Świebodzińska Rodzina 3plus 13377

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 2929790
Informacja przestrzenna 22172
Zamówienia Publiczne 22032
Zamówienia > 30 000 € 172628
Zamówienia < 30 000 € 50803
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 6005
Plan postępowań o udzielenie zamówień 11251
Przetargi 466436
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 426598
Wykaz rejestrów publicznych 33668
Oferta inwestycyjna 31964
Wybory i referenda 22078
Wybory samorządowe 2018 18822
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 584
Wybory uzupełniające 2017 11859
Referendum ogólnokrajowe 2015 18699
Wybory ławników 10903
Wybory parlamentarne 2015 28484
Wybory samorządowe 2014 65189
Wybory Prezydenta 2015 17140
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 33900
Wybory parlamentarne 2011 49871
Wybory samorządowe 2010 46304
Wybory Prezydenta 2010 46023
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 24314
Rejestr informacji o środowisku 244105
Archiwum 5976
Karty A 307525
Karty B 300503
Karty E 24690
Informacja o jakości wody 36038
Kąpieliska 2691
Udostępnianie informacji publicznej 29905
Petycje 6524
Ochrona Danych Osobowych 466
Portal Miejski 34627
Przydatne linki i programy 35579
Zespół redakcyjny 23931
O BIP 25753
Statystyki 19054
Rejestr zmian 1130331

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 19011

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin