ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500┼ 5329
Ogłoszenia i obwieszczenia 1868342
Konsultacje społeczne 18583
Gmina Świebodzin 377
Historia 6472
Charakterystyka Gminy 117830
Demografia 9468
Statut 11170
Informacje, regulaminy, strategie 24874
Władze Miasta i Gminy 44582
Oświadczenia Majątkowe 203890
Formularze 2773
Rada Miejska 336
Radni kadencji 2014 - 2018 30793
Projekty uchwał 284103
Komisje 17156
Interpelacje 774186
Dyżury radnych 19739
Ogłoszenia 152045
Protokoły z Sesji Rady 103426
Protokoły Komisji 66036
Biuro 12312
Młodzieżowa Rada Miejska 6614
Protokoły z sesji 3536
Świebodzińska Rada Seniorów 1149
Gminne jednostki organizacyjne 250
Świebodziński Dom Kultury 52046
Ośrodek Sportu i Rekreacji 12104
Ośrodek Pomocy Społecznej 61234
Środowiskowy Dom Samopomocy 3575
Biblioteka Publiczna 11813
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 19541
Publiczne Przedszkole nr 1 10844
Publiczne Przedszkole nr 3 10470
Publiczne Przedszkole nr 4 11314
Publiczne Przedszkole nr 5 10909
Publiczne Przedszkole nr 6 9955
Publiczne Przedszkole nr 7 9792
Szkoła Podstawowa nr 1 14072
Szkoła Podstawowa nr 2 12392
Szkoła Podstawowa nr 3 12587
Szkoła Podstawowa nr 6 10992
Szkoła Podstawowa nr 7 10574
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 10883
Urząd Miejski 1696
Regulaminy 84132
Wydziały 190980
Wydział Finansowo-Budżetowy 24082
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 37706
Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 23769
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych 17321
Wydział Organizacji i Nadzoru 11657
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 18694
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 61640
Środki unijne i krajowe 10207
LRPO na lata 2007-2013 6530
PROW na lata 2007-2013 9293
POiIŚ 2014-2020 551
RPO Lubuskie 2020 206
PROW Leader 14348
PROW małe projekty 6104
Kapitał Ludzki 3290
PO IG 2007-2013 3286
Ministerstwo Sportu 6276
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 5117
WFOŚiGW 6298
EWT 4618
Różne 8763
Konta bankowe Gminy 26642
Gminne jednostki pomocnicze 211
Zarządy osiedli 32510
Sołectwa 22680
Sołectwa 2015-2019 1113
Profilaktyka uzależnień 31783
Aktualności 1665
CPU 3981
Świetlica Inicjatyw Twórczych 4114
Spółki Gminne 273
ZWKiUK 33509
ŚTBS 17884
Organizacje pozarządowe 150541
Dotacje dla klubów sportowych 1260
Co i jak załatwić w urzędzie? 386696
Informacja o stanie załatwienia sprawy 6926
Informacje 4853
Plan gospodarki niskoemisyjnej 19194
Budżet Gminy 25383
Budżet 2018 1124
Budżet 2017 2972
Budżet 2016 5438
Budżet 2015 9429
Budżet 2013 8172
Budżet 2014 5520
Budżet 2012 9653
Budżet 2011 13251
Wykonanie budżetu 7852
Wykonanie budżetu - rok 2018 134
Wykonanie budżetu - rok 2017 1864
Wykonanie budżetu - rok 2016 4024
Wykonanie budżetu - rok 2015 5041
Wykonanie budzetu - rok 2014 8199
Wykonanie budzetu - rok 2013 10831
Wykonanie budżetu - rok 2011 20517
Wykonanie budzetu - rok 2012 11365
Wykonanie budżetu - rok 2010 25121
Wykonanie budżetu - rok 2009 12576
Wykonanie budżetu - rok 2008 9342
Wykonanie budżetu - rok 2007 5781
Uchwały i zarządzenia budżetowe 8029
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1351
Budżet Obywatelski 7
BO 2018 6258
BO 2017 10804
BO 2016 5342
Gospodarka odpadami 117993
Świebodzińska Rodzina 3plus 12619

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 2645683
Informacja przestrzenna 20622
Zamówienia Publiczne 18754
Zamówienia > 30 000 € 140542
Zamówienia < 30 000 € 42471
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 4942
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9615
Przetargi 430258
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 408526
Wykaz rejestrów publicznych 32809
Oferta inwestycyjna 30900
Wybory i referenda 21985
Wybory samorządowe 2018 1377
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 288
Wybory uzupełniające 2017 9779
Referendum ogólnokrajowe 2015 17523
Wybory ławników 10420
Wybory parlamentarne 2015 26918
Wybory samorządowe 2014 62072
Wybory Prezydenta 2015 16184
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 32738
Wybory parlamentarne 2011 48128
Wybory samorządowe 2010 44733
Wybory Prezydenta 2010 44364
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 23146
Rejestr informacji o środowisku 222551
Archiwum 5702
Karty A 285783
Karty B 279804
Karty E 23443
Informacja o jakości wody 31204
Kąpieliska 1990
Udostępnianie informacji publicznej 29280
Petycje 5554
Ochrona Danych Osobowych 93
Portal Miejski 33941
Przydatne linki i programy 34876
Zespół redakcyjny 23515
O BIP 25243
Statystyki 18698
Rejestr zmian 1078575

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 18726

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin