ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 50214
Urząd Miejski 2902
Regulaminy 87789
Wydziały 211061
Wydział Finansowo-Budżetowy 26602
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 41611
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 26076
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 19465
Wydział Organizacyjny 13122
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 20423
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 66892
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 2521
Co i jak załatwić w urzędzie? 429918
Informacja o stanie załatwienia sprawy 7528
Informacje 5843
Ogłoszenia i obwieszczenia 2203489
Gmina Świebodzin 379
Historia 7406
Charakterystyka Gminy 123222
Demografia 10429
Statut 11872
Informacje, regulaminy, strategie 26209
Budżet Gminy 26661
Budżet 2019 635
Budżet 2018 1983
Budżet 2017 3523
Budżet 2016 6616
Budżet 2015 10566
Budżet 2013 8636
Budżet 2014 5991
Budżet 2012 10291
Budżet 2011 13927
Wykonanie budżetu 8206
Wykonanie budżetu - rok 2018 1340
Wykonanie budżetu - rok 2017 3845
Wykonanie budżetu - rok 2016 5312
Wykonanie budżetu - rok 2015 6180
Wykonanie budzetu - rok 2014 9563
Wykonanie budzetu - rok 2013 11854
Wykonanie budżetu - rok 2011 21911
Wykonanie budzetu - rok 2012 12470
Wykonanie budżetu - rok 2010 26576
Wykonanie budżetu - rok 2009 13517
Wykonanie budżetu - rok 2008 9988
Wykonanie budżetu - rok 2007 6210
Uchwały i zarządzenia budżetowe 8547
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1836
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 3576
Komisje 18505
Interpelacje - kadencja 2018-2023 6613
Interpelacje poprzednie kadencje 909559
Protokoły z sesji Rady 123402
Nagrania video z sesji Rady 954
Projekty uchwał 354840
Protokoły Komisji 96701
Dyżury radnych 21245
Wyniki głosowania - uchwały 816
Biuro 13035
Ogłoszenia 164604
Świebodzińska Rada Seniorów 1796
Młodzieżowa Rada Miejska 7442
Protokoły z sesji 6122
Środki unijne i krajowe 10975
LRPO na lata 2007-2013 7440
PROW na lata 2007-2013 10700
POiIŚ 2014-2020 1194
RPO Lubuskie 2020 429
PROW Leader 16154
PROW małe projekty 6857
Kapitał Ludzki 3746
PO IG 2007-2013 3701
Ministerstwo Sportu 7207
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 5702
WFOŚiGW 7350
EWT 5190
Różne 10114
Konsultacje społeczne 22817
Oświadczenia Majątkowe 244237
Formularze 3304
Gminne jednostki organizacyjne 302
Świebodziński Dom Kultury 54546
Ośrodek Sportu i Rekreacji 12872
Ośrodek Pomocy Społecznej 65983
Środowiskowy Dom Samopomocy 4133
Biblioteka Publiczna 12671
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 20839
Publiczne Przedszkole nr 1 11508
Publiczne Przedszkole nr 3 11318
Publiczne Przedszkole nr 4 12097
Publiczne Przedszkole nr 5 12083
Publiczne Przedszkole nr 6 10568
Publiczne Przedszkole nr 7 10467
Szkoła Podstawowa nr 1 15794
Szkoła Podstawowa nr 2 13544
Szkoła Podstawowa nr 3 14089
Szkoła Podstawowa nr 6 11767
Szkoła Podstawowa nr 7 11392
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 12055
Konta bankowe Gminy 28872
Profilaktyka uzależnień 32517
Aktualności 1955
CPU 4663
Świetlica Inicjatyw Twórczych 4859
Gminne jednostki pomocnicze 215
Zarządy osiedli 34139
Sołectwa 25136
Sołectwa 2015-2019 1275
Spółki Gminne 280
ZWKiUK 36036
ŚTBS 20174
Organizacje pozarządowe 179127
Dotacje dla klubów sportowych 2974
Plan gospodarki niskoemisyjnej 21874
Budżet Obywatelski 7
BO 2019 3354
BO 2018 8921
BO 2017 12461
BO 2016 6963
Gospodarka odpadami 139689
Program Rodzina 500┼ 6337
Świebodzińska Rodzina 3plus 14258

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 35549
Prawo lokalne 3387745
Informacja przestrzenna 24001
Zamówienia Publiczne 25392
Zamówienia > 30 000 € 211690
Zamówienia < 30 000 € 60172
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 7360
Plan postępowań o udzielenie zamówień 13236
Wykaz rejestrów publicznych 34595
Przetargi 510487
Oferta inwestycyjna 33157
Wybory i referenda 22128
Wybory samorządowe 2018 29759
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 874
Wybory uzupełniające 2017 14352
Referendum ogólnokrajowe 2015 20168
Wybory ławników 11407
Wybory parlamentarne 2015 30289
Wybory samorządowe 2014 68792
Wybory Prezydenta 2015 18358
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 35225
Wybory parlamentarne 2011 52186
Wybory samorządowe 2010 48465
Wybory Prezydenta 2010 48310
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 25944
Rejestr informacji o środowisku 271788
Archiwum 6288
Karty A 341967
Karty B 331300
Karty E 26607
Informacja o jakości wody 41559
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 455316
Kąpieliska 3591
Udostępnianie informacji publicznej 30687
Petycje 7935
Ochrona Danych Osobowych 902
Przydatne linki i programy 36344
Zespół redakcyjny 24521
O BIP 26381
Statystyki 19575
Rejestr zmian 1204912

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 19285

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin