ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500┼ 6037
Ogłoszenia i obwieszczenia 2086770
Konsultacje społeczne 21345
Gmina Świebodzin 379
Historia 7174
Charakterystyka Gminy 121472
Demografia 10156
Statut 11613
Informacje, regulaminy, strategie 25742
Władze Miasta i Gminy 47907
Oświadczenia Majątkowe 227712
Formularze 3147
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 651
Komisje 17871
Interpelacje 860327
Projekty uchwał 328891
Dyżury radnych 20657
Protokoły z sesji Rady 116124
Wyniki głosowania - uchwały 126
Nagrania video z sesji Rady 131
Biuro 12770
Protokoły Komisji 85173
Interpelacje - kadencja 2018-2023 180
Ogłoszenia 160047
Świebodzińska Rada Seniorów 1579
Młodzieżowa Rada Miejska 7168
Protokoły z sesji 5239
Gminne jednostki organizacyjne 272
Świebodziński Dom Kultury 53678
Ośrodek Sportu i Rekreacji 12641
Ośrodek Pomocy Społecznej 64451
Środowiskowy Dom Samopomocy 3956
Biblioteka Publiczna 12435
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 20422
Publiczne Przedszkole nr 1 11333
Publiczne Przedszkole nr 3 11067
Publiczne Przedszkole nr 4 11892
Publiczne Przedszkole nr 5 11789
Publiczne Przedszkole nr 6 10395
Publiczne Przedszkole nr 7 10267
Szkoła Podstawowa nr 1 15320
Szkoła Podstawowa nr 2 13261
Szkoła Podstawowa nr 3 13693
Szkoła Podstawowa nr 6 11554
Szkoła Podstawowa nr 7 11144
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 11720
Urząd Miejski 2583
Regulaminy 86318
Wydziały 204104
Wydział Finansowo-Budżetowy 25755
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 40445
Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 25447
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych 18720
Wydział Organizacji i Nadzoru 12665
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 19827
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 65525
Środki unijne i krajowe 10727
LRPO na lata 2007-2013 7150
PROW na lata 2007-2013 10240
POiIŚ 2014-2020 981
RPO Lubuskie 2020 362
PROW Leader 15528
PROW małe projekty 6598
Kapitał Ludzki 3589
PO IG 2007-2013 3535
Ministerstwo Sportu 6889
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 5497
WFOŚiGW 7035
EWT 4999
Różne 9666
Konta bankowe Gminy 28144
Gminne jednostki pomocnicze 215
Zarządy osiedli 33616
Sołectwa 24218
Sołectwa 2015-2019 1226
Profilaktyka uzależnień 32268
Aktualności 1842
CPU 4430
Świetlica Inicjatyw Twórczych 4608
Spółki Gminne 278
ZWKiUK 35100
ŚTBS 19486
Organizacje pozarządowe 168905
Dotacje dla klubów sportowych 2005
Co i jak załatwić w urzędzie? 415029
Informacja o stanie załatwienia sprawy 7333
Informacje 5539
Plan gospodarki niskoemisyjnej 21069
Budżet Gminy 26117
Budżet 2019 67
Budżet 2018 1748
Budżet 2017 3373
Budżet 2016 6223
Budżet 2015 10177
Budżet 2013 8495
Budżet 2014 5840
Budżet 2012 10069
Budżet 2011 13701
Wykonanie budżetu 8129
Wykonanie budżetu - rok 2018 862
Wykonanie budżetu - rok 2017 3141
Wykonanie budżetu - rok 2016 4885
Wykonanie budżetu - rok 2015 5767
Wykonanie budzetu - rok 2014 9151
Wykonanie budzetu - rok 2013 11499
Wykonanie budżetu - rok 2011 21410
Wykonanie budzetu - rok 2012 12142
Wykonanie budżetu - rok 2010 26050
Wykonanie budżetu - rok 2009 13180
Wykonanie budżetu - rok 2008 9771
Wykonanie budżetu - rok 2007 6094
Uchwały i zarządzenia budżetowe 8369
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1678
Budżet Obywatelski 7
BO 2019 2300
BO 2018 8209
BO 2017 11912
BO 2016 6408
Gospodarka odpadami 129925
Świebodzińska Rodzina 3plus 13714

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 3125435
Informacja przestrzenna 22946
Zamówienia Publiczne 23338
Zamówienia > 30 000 € 189587
Zamówienia < 30 000 € 54679
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 6426
Plan postępowań o udzielenie zamówień 11983
Przetargi 485181
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 437569
Wykaz rejestrów publicznych 34019
Oferta inwestycyjna 32419
Wybory i referenda 22104
Wybory samorządowe 2018 26079
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 707
Wybory uzupełniające 2017 12874
Referendum ogólnokrajowe 2015 19290
Wybory ławników 11095
Wybory parlamentarne 2015 29212
Wybory samorządowe 2014 66849
Wybory Prezydenta 2015 17688
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 34403
Wybory parlamentarne 2011 50790
Wybory samorządowe 2010 47181
Wybory Prezydenta 2010 46957
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 25036
Rejestr informacji o środowisku 256530
Archiwum 6109
Karty A 321170
Karty B 313112
Karty E 25540
Informacja o jakości wody 38164
Kąpieliska 3056
Portal Miejski 34992
Udostępnianie informacji publicznej 30233
Petycje 7100
Ochrona Danych Osobowych 670
Przydatne linki i programy 35885
Zespół redakcyjny 24151
O BIP 25999
Statystyki 19286
Rejestr zmian 1162140

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 19112

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin