Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 53833
Urząd Miejski 3630
Regulaminy 91439
Wydziały 232481
Wydział Finansowo-Budżetowy 30019
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 45457
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 27828
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 21725
Wydział Organizacyjny 14777
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 22491
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 71668
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 3379
Wydział Kontroli i Audytu 376
Co i jak załatwić w urzędzie? 474195
Informacja o stanie załatwienia sprawy 8043
Informacje 7470
Ogłoszenia i obwieszczenia 2608820
Gmina Świebodzin 379
Historia 8169
Charakterystyka Gminy 128045
Demografia 11274
Statut 12515
Informacje, regulaminy, strategie 27441
Budżet Gminy 27750
Budżet 2019 1713
Budżet 2018 2565
Budżet 2017 3996
Budżet 2016 7692
Budżet 2015 11601
Budżet 2013 9084
Budżet 2014 6425
Budżet 2012 10865
Budżet 2011 14461
Wykonanie budżetu 8417
Wykonanie budżetu - rok 2019 528
Wykonanie budżetu - rok 2018 3352
Wykonanie budżetu - rok 2017 5768
Wykonanie budżetu - rok 2016 6607
Wykonanie budżetu - rok 2015 7270
Wykonanie budzetu - rok 2014 10731
Wykonanie budzetu - rok 2013 12794
Wykonanie budżetu - rok 2011 23185
Wykonanie budzetu - rok 2012 13360
Wykonanie budżetu - rok 2010 27908
Wykonanie budżetu - rok 2009 14379
Wykonanie budżetu - rok 2008 10644
Wykonanie budżetu - rok 2007 6611
Uchwały i zarządzenia budżetowe 8978
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2266
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 186
2018 58
Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 83
Sprawozdania finansowe Gminy Świebodzin i Urzędu Miejskiego 120
Raport o stanie Gminy 268
Rok 2018 434
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 7852
Komisje 19535
Interpelacje - kadencja 2018-2023 22980
Interpelacje poprzednie kadencje 1073372
Protokoły z sesji Rady 143610
Nagrania video z sesji Rady 2321
Projekty uchwał 443546
Protokoły Komisji 133362
Dyżury radnych 22385
Wyniki głosowania - uchwały 2721
Biuro 13738
Ogłoszenia 177240
Świebodzińska Rada Seniorów 2431
Młodzieżowa Rada Miejska 8153
Protokoły z sesji 8850
Środki unijne i krajowe 11667
LRPO na lata 2007-2013 8295
PROW na lata 2007-2013 12036
POiIŚ 2014-2020 1822
RPO Lubuskie 2020 603
PROW Leader 18003
PROW małe projekty 7621
Kapitał Ludzki 4133
PO IG 2007-2013 4090
Ministerstwo Sportu 8020
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 6334
WFOŚiGW 8169
EWT 5780
Różne 11293
Konsultacje społeczne 26701
Oświadczenia Majątkowe 281330
Formularze 3717
Gminne jednostki organizacyjne 462
Świebodziński Dom Kultury 56722
Ośrodek Sportu i Rekreacji 13576
Ośrodek Pomocy Społecznej 70085
Środowiskowy Dom Samopomocy 4682
Biblioteka Publiczna 13412
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 21971
Publiczne Przedszkole nr 1 12075
Publiczne Przedszkole nr 3 12094
Publiczne Przedszkole nr 4 12730
Publiczne Przedszkole nr 5 12868
Publiczne Przedszkole nr 6 11264
Publiczne Przedszkole nr 7 11083
Szkoła Podstawowa nr 1 17140
Szkoła Podstawowa nr 2 14743
Szkoła Podstawowa nr 3 15237
Szkoła Podstawowa nr 6 12571
Szkoła Podstawowa nr 7 12067
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 13221
Konta bankowe Gminy 31677
Profilaktyka uzależnień 33274
Aktualności 2276
CPU 5309
Świetlica Inicjatyw Twórczych 5544
Gminne jednostki pomocnicze 217
Zarządy osiedli 36091
Sołectwa 28619
Sołectwa 2015-2019 1420
Spółki Gminne 289
ZWKiUK 38157
ŚTBS 22206
Dotacje dla klubów sportowych 4671
Organizacje pozarządowe 210921
Plan gospodarki niskoemisyjnej 24151
Budżet Obywatelski 7
BO 2020 356
BO 2019 5916
BO 2018 10914
BO 2017 13880
BO 2016 8317
Gospodarka odpadami 161845
Program Rodzina 500┼ 7146
Świebodzińska Rodzina 3plus 15771

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 37856
Prawo lokalne 4198283
Informacja przestrzenna 27332
Zamówienia Publiczne 31763
Zamówienia > 30 000 € 281402
Zamówienia < 30 000 € 77342
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 9619
Plan postępowań o udzielenie zamówień 16672
Rejestr umów 891
Wykaz rejestrów publicznych 36110
Przetargi 591150
Oferta inwestycyjna 34998
Wybory i referenda 22205
Wybory Parlamentarne 2019 769
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 525
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 7972
Wybory samorządowe 2018 39644
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 1349
Wybory uzupełniające 2017 18403
Referendum ogólnokrajowe 2015 22680
Wybory ławników 12228
Wybory parlamentarne 2015 33238
Wybory samorządowe 2014 74151
Wybory Prezydenta 2015 20283
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 37808
Wybory samorządowe 2010 51580
Wybory parlamentarne 2011 56226
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 28352
Wybory Prezydenta 2010 52099
Rejestr informacji o środowisku 312447
Archiwum 6742
Karty A 412830
Karty B 391592
Karty E 29562
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 513334
Informacja o jakości wody 52094
Udostępnianie informacji publicznej 31842
Kąpieliska 5375
Ochrona Danych Osobowych 1803
Petycje 10249
Przydatne linki i programy 37666
Zespół redakcyjny 25526
O BIP 27351
Statystyki 20503
Rejestr zmian 1338466

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 19887