Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 52581
Urząd Miejski 3334
Regulaminy 90127
Wydziały 223383
Wydział Finansowo-Budżetowy 28964
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 43820
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 27200
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 20762
Wydział Organizacyjny 14161
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 21695
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 69792
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 3011
Wydział Kontroli i Audytu 239
Co i jak załatwić w urzędzie? 453465
Informacja o stanie załatwienia sprawy 7836
Informacje 7190
Ogłoszenia i obwieszczenia 2438380
Gmina Świebodzin 379
Historia 7845
Charakterystyka Gminy 126155
Demografia 10953
Statut 12273
Informacje, regulaminy, strategie 26971
Budżet Gminy 27374
Budżet 2019 1292
Budżet 2018 2337
Budżet 2017 3810
Budżet 2016 7276
Budżet 2015 11199
Budżet 2013 8898
Budżet 2014 6251
Budżet 2012 10651
Budżet 2011 14264
Wykonanie budżetu 8333
Wykonanie budżetu - rok 2019 206
Wykonanie budżetu - rok 2018 2476
Wykonanie budżetu - rok 2017 5035
Wykonanie budżetu - rok 2016 6079
Wykonanie budżetu - rok 2015 6863
Wykonanie budzetu - rok 2014 10266
Wykonanie budzetu - rok 2013 12440
Wykonanie budżetu - rok 2011 22700
Wykonanie budzetu - rok 2012 13019
Wykonanie budżetu - rok 2010 27426
Wykonanie budżetu - rok 2009 14060
Wykonanie budżetu - rok 2008 10399
Wykonanie budżetu - rok 2007 6458
Uchwały i zarządzenia budżetowe 8799
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2096
Umorzenia Odroczenia Raty Ulgi 51
2018 24
Raport o stanie Gminy 97
Rok 2018 213
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 6549
Komisje 19174
Interpelacje - kadencja 2018-2023 16448
Interpelacje poprzednie kadencje 1005043
Protokoły z sesji Rady 136192
Nagrania video z sesji Rady 1944
Projekty uchwał 408009
Protokoły Komisji 118385
Dyżury radnych 21908
Wyniki głosowania - uchwały 1784
Biuro 13458
Ogłoszenia 172377
Świebodzińska Rada Seniorów 2145
Młodzieżowa Rada Miejska 7875
Protokoły z sesji 7775
Środki unijne i krajowe 11452
LRPO na lata 2007-2013 7967
PROW na lata 2007-2013 11511
POiIŚ 2014-2020 1551
RPO Lubuskie 2020 537
PROW Leader 17261
PROW małe projekty 7310
Kapitał Ludzki 3980
PO IG 2007-2013 3959
Ministerstwo Sportu 7694
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 6072
WFOŚiGW 7843
EWT 5531
Różne 10825
Konsultacje społeczne 25189
Oświadczenia Majątkowe 268285
Formularze 3584
Gminne jednostki organizacyjne 412
Świebodziński Dom Kultury 55974
Ośrodek Sportu i Rekreacji 13288
Ośrodek Pomocy Społecznej 68453
Środowiskowy Dom Samopomocy 4442
Biblioteka Publiczna 13128
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 21500
Publiczne Przedszkole nr 1 11851
Publiczne Przedszkole nr 3 11764
Publiczne Przedszkole nr 4 12455
Publiczne Przedszkole nr 5 12560
Publiczne Przedszkole nr 6 10997
Publiczne Przedszkole nr 7 10839
Szkoła Podstawowa nr 1 16592
Szkoła Podstawowa nr 2 14273
Szkoła Podstawowa nr 3 14791
Szkoła Podstawowa nr 6 12228
Szkoła Podstawowa nr 7 11779
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 12760
Konta bankowe Gminy 30849
Profilaktyka uzależnień 33013
Aktualności 2164
CPU 5037
Świetlica Inicjatyw Twórczych 5251
Gminne jednostki pomocnicze 217
Zarządy osiedli 35372
Sołectwa 27218
Sołectwa 2015-2019 1361
Spółki Gminne 287
ZWKiUK 37421
ŚTBS 21403
Dotacje dla klubów sportowych 3960
Organizacje pozarządowe 198946
Plan gospodarki niskoemisyjnej 23319
Budżet Obywatelski 7
BO 2019 4746
BO 2018 10033
BO 2017 13270
BO 2016 7711
Gospodarka odpadami 152470
Program Rodzina 500┼ 6863
Świebodzińska Rodzina 3plus 15110

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 36999
Prawo lokalne 3870754
Informacja przestrzenna 26068
Zamówienia Publiczne 28732
Zamówienia > 30 000 € 250645
Zamówienia < 30 000 € 69642
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 8695
Plan postępowań o udzielenie zamówień 15101
Rejestr umów 476
Wykaz rejestrów publicznych 35554
Przetargi 559108
Oferta inwestycyjna 34367
Wybory i referenda 22170
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 160
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5902
Wybory samorządowe 2018 35840
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 1174
Wybory uzupełniające 2017 16812
Referendum ogólnokrajowe 2015 21689
Wybory ławników 11913
Wybory parlamentarne 2015 32139
Wybory samorządowe 2014 72042
Wybory Prezydenta 2015 19517
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 36801
Wybory parlamentarne 2011 54626
Wybory samorządowe 2010 50428
Wybory Prezydenta 2010 50655
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 27423
Rejestr informacji o środowisku 297357
Archiwum 6563
Karty A 385625
Karty B 367424
Karty E 28431
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 488722
Informacja o jakości wody 47671
Udostępnianie informacji publicznej 31471
Kąpieliska 4562
Ochrona Danych Osobowych 1472
Petycje 9388
Przydatne linki i programy 37152
Zespół redakcyjny 25112
O BIP 26982
Statystyki 20133
Rejestr zmian 1281581

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 19688