ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Władze Miasta i Gminy 51514
Urząd Miejski 3112
Regulaminy 89000
Wydziały 217331
Wydział Finansowo-Budżetowy 27675
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 42692
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 26658
Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego 20086
Wydział Organizacyjny 13611
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 21006
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 68260
Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich 2737
Wydział Kontroli i Audytu 81
Co i jak załatwić w urzędzie? 441423
Informacja o stanie załatwienia sprawy 7671
Informacje 6266
Ogłoszenia i obwieszczenia 2305959
Gmina Świebodzin 379
Historia 7628
Charakterystyka Gminy 124693
Demografia 10678
Statut 12061
Informacje, regulaminy, strategie 26589
Budżet Gminy 26972
Budżet 2019 967
Budżet 2018 2165
Budżet 2017 3658
Budżet 2016 6933
Budżet 2015 10855
Budżet 2013 8752
Budżet 2014 6128
Budżet 2012 10459
Budżet 2011 14093
Wykonanie budżetu 8275
Wykonanie budżetu - rok 2018 1803
Wykonanie budżetu - rok 2017 4419
Wykonanie budżetu - rok 2016 5682
Wykonanie budżetu - rok 2015 6505
Wykonanie budzetu - rok 2014 9876
Wykonanie budzetu - rok 2013 12144
Wykonanie budżetu - rok 2011 22296
Wykonanie budzetu - rok 2012 12725
Wykonanie budżetu - rok 2010 26988
Wykonanie budżetu - rok 2009 13795
Wykonanie budżetu - rok 2008 10194
Wykonanie budżetu - rok 2007 6332
Uchwały i zarządzenia budżetowe 8674
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1944
Rada Miejska 336
Rada Miejska 2018-2023 5173
Komisje 18855
Interpelacje - kadencja 2018-2023 11095
Interpelacje poprzednie kadencje 955823
Protokoły z sesji Rady 129312
Nagrania video z sesji Rady 1480
Projekty uchwał 379647
Protokoły Komisji 106450
Dyżury radnych 21579
Wyniki głosowania - uchwały 1229
Biuro 13265
Ogłoszenia 168421
Świebodzińska Rada Seniorów 1963
Młodzieżowa Rada Miejska 7651
Protokoły z sesji 6897
Środki unijne i krajowe 11184
LRPO na lata 2007-2013 7676
PROW na lata 2007-2013 11050
POiIŚ 2014-2020 1361
RPO Lubuskie 2020 485
PROW Leader 16638
PROW małe projekty 7060
Kapitał Ludzki 3864
PO IG 2007-2013 3833
Ministerstwo Sportu 7440
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 5867
WFOŚiGW 7584
EWT 5339
Różne 10429
Konsultacje społeczne 23847
Oświadczenia Majątkowe 254934
Formularze 3452
Gminne jednostki organizacyjne 379
Świebodziński Dom Kultury 55245
Ośrodek Sportu i Rekreacji 13057
Ośrodek Pomocy Społecznej 67198
Środowiskowy Dom Samopomocy 4277
Biblioteka Publiczna 12892
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 21162
Publiczne Przedszkole nr 1 11668
Publiczne Przedszkole nr 3 11541
Publiczne Przedszkole nr 4 12278
Publiczne Przedszkole nr 5 12314
Publiczne Przedszkole nr 6 10765
Publiczne Przedszkole nr 7 10653
Szkoła Podstawowa nr 1 16161
Szkoła Podstawowa nr 2 13890
Szkoła Podstawowa nr 3 14428
Szkoła Podstawowa nr 6 11947
Szkoła Podstawowa nr 7 11576
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 12401
Konta bankowe Gminy 29878
Profilaktyka uzależnień 32709
Aktualności 2045
CPU 4838
Świetlica Inicjatyw Twórczych 5058
Gminne jednostki pomocnicze 216
Zarządy osiedli 34796
Sołectwa 26311
Sołectwa 2015-2019 1322
Spółki Gminne 283
ZWKiUK 36736
ŚTBS 20731
Organizacje pozarządowe 187332
Dotacje dla klubów sportowych 3404
Plan gospodarki niskoemisyjnej 22500
Budżet Obywatelski 7
BO 2019 3967
BO 2018 9446
BO 2017 12856
BO 2016 7337
Gospodarka odpadami 145461
Program Rodzina 500┼ 6590
Świebodzińska Rodzina 3plus 14643

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Portal Miejski 36222
Prawo lokalne 3621474
Informacja przestrzenna 25065
Zamówienia Publiczne 27178
Zamówienia > 30 000 € 230941
Zamówienia < 30 000 € 64674
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 8005
Plan postępowań o udzielenie zamówień 14125
Rejestr umów 88
Wykaz rejestrów publicznych 35062
Przetargi 534322
Oferta inwestycyjna 33756
Wybory i referenda 22147
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 738
Wybory samorządowe 2018 32560
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 1004
Wybory uzupełniające 2017 15519
Referendum ogólnokrajowe 2015 20869
Wybory ławników 11653
Wybory parlamentarne 2015 31148
Wybory samorządowe 2014 70300
Wybory Prezydenta 2015 18909
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 35909
Wybory parlamentarne 2011 53312
Wybory samorządowe 2010 49402
Wybory Prezydenta 2010 49391
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 26624
Rejestr informacji o środowisku 283932
Archiwum 6430
Karty A 360432
Karty B 347974
Karty E 27479
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 469945
Informacja o jakości wody 44458
Udostępnianie informacji publicznej 31046
Kąpieliska 4014
Ochrona Danych Osobowych 1113
Petycje 8702
Przydatne linki i programy 36727
Zespół redakcyjny 24782
O BIP 26665
Statystyki 19813
Rejestr zmian 1247104

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 19464

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin