ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Program Rodzina 500┼ 4998
Ogłoszenia i obwieszczenia 1787161
Konsultacje społeczne 17656
Gmina Świebodzin 373
Historia 6221
Charakterystyka Gminy 116439
Demografia 9206
Statut 11022
Informacje, regulaminy, strategie 24582
Władze Miasta i Gminy 43940
Oświadczenia Majątkowe 195788
Formularze 2616
Rada Miejska 336
Radni kadencji 2014 - 2018 29804
Projekty uchwał 268382
Komisje 16959
Interpelacje 743196
Dyżury radnych 19342
Ogłoszenia 148684
Protokoły z Sesji Rady 99393
Protokoły Komisji 60500
Biuro 12160
Młodzieżowa Rada Miejska 6398
Protokoły z sesji 3087
Świebodzińska Rada Seniorów 999
Gminne jednostki organizacyjne 248
Świebodziński Dom Kultury 51454
Ośrodek Sportu i Rekreacji 11925
Ośrodek Pomocy Społecznej 60197
Środowiskowy Dom Samopomocy 3461
Biblioteka Publiczna 11605
Muzeum Regionalne w Świebodzinie 19229
Publiczne Przedszkole nr 1 10687
Publiczne Przedszkole nr 3 10278
Publiczne Przedszkole nr 4 11153
Publiczne Przedszkole nr 5 10513
Publiczne Przedszkole nr 6 9827
Publiczne Przedszkole nr 7 9660
Szkoła Podstawowa nr 1 13569
Szkoła Podstawowa nr 2 12148
Szkoła Podstawowa nr 3 12264
Szkoła Podstawowa nr 6 10808
Szkoła Podstawowa nr 7 10401
Szkoła Podstawowa w Gościkowie 10561
Urząd Miejski 1358
Regulaminy 83359
Wydziały 186357
Wydział Finansowo-Budżetowy 23410
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 36746
Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 23252
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych 16874
Wydział Organizacji i Nadzoru 11356
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 18297
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 60018
Środki unijne i krajowe 9999
LRPO na lata 2007-2013 6285
PROW na lata 2007-2013 9025
POiIŚ 2014-2020 429
RPO Lubuskie 2020 156
PROW Leader 13871
PROW małe projekty 5924
Kapitał Ludzki 3188
PO IG 2007-2013 3175
Ministerstwo Sportu 6064
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 4972
WFOŚiGW 6057
EWT 4458
Różne 8439
Konta bankowe Gminy 26107
Gminne jednostki pomocnicze 210
Zarządy osiedli 32213
Sołectwa 22177
Sołectwa 2015-2019 1080
Profilaktyka uzależnień 31595
Aktualności 1612
CPU 3821
Świetlica Inicjatyw Twórczych 3972
Spółki Gminne 273
ZWKiUK 33127
ŚTBS 17225
Organizacje pozarządowe 144532
Dotacje dla klubów sportowych 1078
Co i jak załatwić w urzędzie? 376843
Informacja o stanie załatwienia sprawy 6816
Informacje 4622
Plan gospodarki niskoemisyjnej 18591
Budżet Gminy 25102
Budżet 2018 923
Budżet 2017 2758
Budżet 2016 5072
Budżet 2015 9122
Budżet 2013 8007
Budżet 2014 5386
Budżet 2012 9467
Budżet 2011 13112
Wykonanie budżetu 7687
Wykonanie budżetu - rok 2018 42
Wykonanie budżetu - rok 2017 1420
Wykonanie budżetu - rok 2016 3630
Wykonanie budżetu - rok 2015 4703
Wykonanie budzetu - rok 2014 7824
Wykonanie budzetu - rok 2013 10547
Wykonanie budżetu - rok 2011 20086
Wykonanie budzetu - rok 2012 11075
Wykonanie budżetu - rok 2010 24754
Wykonanie budżetu - rok 2009 12363
Wykonanie budżetu - rok 2008 9199
Wykonanie budżetu - rok 2007 5709
Uchwały i zarządzenia budżetowe 7914
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1219
Budżet Obywatelski 7
BO 2018 5568
BO 2017 10361
BO 2016 4997
Gospodarka odpadami 113060
Świebodzińska Rodzina 3plus 12260

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 2465337
Informacja przestrzenna 19852
Zamówienia Publiczne 17105
Zamówienia > 30 000 € 123711
Zamówienia < 30 000 € 37852
Platforma zakupowa. Zamówienia < 30 000 € 4364
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8706
Przetargi 410703
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 396246
Wykaz rejestrów publicznych 32363
Oferta inwestycyjna 30424
Wybory i referenda 21949
Wybory samorządowe 2018 715
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016-2019 139
Wybory uzupełniające 2017 8675
Referendum ogólnokrajowe 2015 16832
Wybory ławników 10136
Wybory parlamentarne 2015 26077
Wybory samorządowe 2014 60559
Wybory Prezydenta 2015 15634
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 32133
Wybory parlamentarne 2011 47089
Wybory samorządowe 2010 43874
Wybory Prezydenta 2010 43399
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 22493
Rejestr informacji o środowisku 211620
Archiwum 5573
Karty A 273644
Karty B 267572
Karty E 22689
Informacja o jakości wody 29604
Kąpieliska 1685
Udostępnianie informacji publicznej 28953
Petycje 5126
Portal Miejski 33553
Przydatne linki i programy 34515
Zespół redakcyjny 23301
O BIP 24965
Statystyki 18518
Rejestr zmian 1045363

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0
Mapa serwisu 18605

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin