ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-20 2018-05-07 12:00:00 Remont nawierzchni drogi w miejscowości Jeziory ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 421.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.1 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 143 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 58 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 274.5 KiB)
 • Dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych ze zgłoszeniem zamiaru wyk. robót - zał. nr 8 (7Z, 8.8 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne Robót Budowlanych - zał. nr 9 (PDF, 9.5 MiB)
2 2018-04-16 2018-05-02 12:00:00 Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk - Etap I ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 427.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.5 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 162.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 84 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 454.8 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - budowa boiska - zał. nr 8 (EXE, 25.5 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - budowa zjazdu z dogi powiatowej - zał. nr 9 (ZIP, 5 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - sieci i przyłącze wodociągowe - zał. nr 10 (EXE, 19.6 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa sieci sn - zał. nr 11 (ZIP, 1012.4 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - zał. nr 12 (PDF, 5.7 MiB)
3 2018-04-11 2018-04-26 12:00:00 Modernizacja gminnego oświetlenia zewnętrznego (drogowego i parkowego) na terenie Gminy Świebodzin ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 148 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Etap 1 - zał. nr 1a-1 (XLS, 57.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Etap 2 - zał. nr 1a-2 (XLS, 58 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - Etap 3 - zał. nr 1a-3 (XLS, 68.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 434 KiB)
 • Projekt techniczny modernizacji gminnego zewnętrznego oświetlenia drogowego - zał. nr 8 (ZIP, 2 MiB)
 • Projekt techniczny 1. Wymiana lamp - miasto - zał. nr 9 (EXE, 24.5 MiB)
 • Projekt techniczny 2. Wymiana lamp - wioski - zał. nr 10 (EXE, 20.4 MiB)
 • Projekt techniczny 3. Wymiana słupów - zał. nr 11 (EXE, 41 MiB)
 • Uzgodnienie LWKZ - zał. nr 12 (EXE, 120.5 MiB)
 • Projekt organizacji ruchu zastępczego na okres budowy - drogi gminne - zał. nr 13 (EXE, 30.4 MiB)
 • Projekt organizacji ruchu zastępczego na okres budowy - drogi powiatowe - zał. nr 14 (EXE, 10.3 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał. nr 15 (PDF, 1 MiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie (PDF, 334.5 KiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia (PDF, 299.4 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu