ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-02-05 2018-03-19 Roboty utrzymaniowe dróg, ulic gminnych i dróg wewnętrznych, których Gmina Świebodzin jest zarządcą oraz remonty wiat na przystankach w roku 2018 z podziałem na 6 zadań rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie 4 (PDF, 32.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 2, 3, 5, 6 (PDF, 104.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 325.7 KiB)
2 2018-01-31 2018-02-27 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych w roku 2018 z podziałem na 3 zadania rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 73.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 309 KiB)
3 2018-01-30 2018-03-14 Budowa budynku gospodarczo-magazynowego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 47.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 304.3 KiB)
4 2018-01-25 2018-03-06 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Remont przepustu drogowego i przebudowa ul. Polnej w obszarze przepustu w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 43.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 118.8 KiB)
5 2018-01-25 2018-02-23 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego zadania p.n.: Rozbudowa drogi gminnej nr 006111F wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogami gminnymi nr 006111F i nr 103629F oraz budowa drogi na działce nr 454 w obrębie I Świebodzina rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 47.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294.9 KiB)
6 2018-01-04 2018-02-07 Wykonanie robót budowlanych z podziałem na 2 zadania rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie 1 (PDF, 31.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2 (PDF, 43.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 145.5 KiB)
7 2017-12-28 2018-01-25 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery ,,U’’ na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 44.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 155.3 KiB)
8 2017-12-06 2017-12-27 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery ,,U’’ na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 30.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 245.5 KiB)
9 2017-12-06 2018-01-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego 9 zadań inwestycyjnych z podziałem na 4 grupy rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Grupa 1, 2, 3, 4 (PDF, 119.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 156.7 KiB)
10 2017-11-23 2018-01-19 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w roku 2018 i 2019 rozstrzygnięty
 • Zawiadomnienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 47.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 39.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu