ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-23 2017-12-07 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w roku 2018 i 2019 rozstrzygnięty
 • Zawiadomnienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 47.7 KiB)
2 2017-11-14 2017-12-11 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Modernizacja alejek Cmentarza Komunalnego w Jordanowie wraz z odwodnieniem terenu rozstrzygnięty
 • Zawiadomnienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 51.2 KiB)
3 2017-11-07 2017-11-27 Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej Gminy Świebodzin i jej jednostek organizacyjnych w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 38.2 KiB)
4 2017-10-30 2017-11-29 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świebodzin w roku 2017 rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 45.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 194.2 KiB)
5 2017-10-16 2017-10-30 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego 6 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 grupy rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Grupa 1, 2, 3 (PDF, 45.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 172.4 KiB)
6 2017-10-13 2017-12-11 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Świebodzin na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2018-2020. Numer referencyjny: BiZP.271.32.2017 rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.6 KiB)
7 2017-09-28 2017-10-19 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 43.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 304.2 KiB)
8 2017-09-27 2017-11-03 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Droga i parkingi przy Publicznym Przedszkolu nr 5 i Publicznym Przedszkolu nr 6 w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 53.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 255.5 KiB)
9 2017-09-26 2017-11-06 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i Gminy Świebodzin z podziałem na 4 zadania rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 3, 4 (PDF, 74.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie 2 (PDF, 29.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 310.2 KiB)
10 2017-09-19 2017-10-10 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Modernizacja alejek Cmentarza Komunalnego w Jordanowie wraz z odwodnieniem terenu rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 297.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu