ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-18 2018-06-06 Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 205.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 299.2 KiB)
2 2018-04-26 2018-05-11 Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 204.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 302.8 KiB)
3 2018-04-20 2018-05-23 Remont nawierzchni drogi w miejscowości Jeziory rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 298.7 KiB)
4 2018-04-16 2018-05-07 Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk - Etap I rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 302.6 KiB)
5 2018-04-11 2018-05-17 Modernizacja gminnego oświetlenia zewnętrznego (drogowego i parkowego) na terenie Gminy Świebodzin rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 353.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 299.9 KiB)
6 2018-03-30 2018-05-09 Remont nawierzchni ul. Lipowej w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 64.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 300.7 KiB)
7 2018-03-29 2018-05-11 Wykonanie robót budowlanych p.n. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świebodzin 13 zadań inwestycyjnych z podziałem na 4 grupy rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Grupa 1, 2, 3, 4 (PDF, 3.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 320.4 KiB)
8 2018-03-28 2018-04-13 Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk - Etap I rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 27.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 302.6 KiB)
9 2018-03-14 2018-04-10 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego 6 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 grupy rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Grupa 1, 2, 3 (PDF, 87.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 303 KiB)
10 2018-02-05 2018-03-19 Roboty utrzymaniowe dróg, ulic gminnych i dróg wewnętrznych, których Gmina Świebodzin jest zarządcą oraz remonty wiat na przystankach w roku 2018 z podziałem na 6 zadań rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie 4 (PDF, 32.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 2, 3, 5, 6 (PDF, 104.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 325.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu