ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-23 2018-09-07 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Park Miejski - Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie - Etap 4 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 422.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 181.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLS, 215.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLS, 222 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (XLS, 220.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 614.1 KiB)
 • Projekt budowlany - branża arch.-PZT - zał. nr 8 (EXE, 15.3 MiB)
 • Projekt budowlany - branża arch.-zieleń - zał. nr 9 (EXE, 18.7 MiB)
 • Projekt budowlany - branża drogowa - zał. nr 10 (ZIP, 7.1 MiB)
 • Projekt budowlany - branża elektryczna i teletechniczna - zał. nr 11 (ZIP, 5.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża arch. - zagosp. terenu - zał. nr 12 (ZIP, 1.3 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża arch.-zieleń - zał. nr 13 (ZIP, 2.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża drogowa - zał. nr 14 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża elektryczna - zał. nr 15 (ZIP, 2.6 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna - zał. nr 16 (ZIP, 3.5 MiB)
 • Dokumentacja formalno-prawna - zał. nr 17 (EXE, 53.5 MiB)
 • STWiORB - branża arch.-zieleń - zał. nr 18 (PDF, 471.9 KiB)
 • STWiORB - branża drogowa - zał. nr 19 (PDF, 1.6 MiB)
 • STWiORB - branża elektryczna - zał. nr 20 (PDF, 529.8 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 253.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 321.6 KiB)
2 2018-08-10 2018-08-28 12:00:00 Budowa nowych miejsc rekreacji na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin z podziałem na 3 Zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 12.4 MiB)
 • Formularz oferty z załacznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 242.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLSX, 53.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLSX, 54.6 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (XLSX, 52.4 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-1 (PDF, 324.3 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-2 (PDF, 321.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-3 (PDF, 314.9 KiB)
 • Dokumentacja projektowa - zał. nr 8-1 (EXE, 49 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - zał. nr 8-2 (EXE, 13.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - zał. nr 8-3 (EXE, 54.6 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3 (PDF, 252.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 300.7 KiB)
3 2018-08-09 2018-08-20 12:00:00 Sukcesywna dostawa węgla kamiennego orzech, koksu w sezonie grzewczym 2018/2019 do świetlic wiejskich na terenie Gminy Świebodzin rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 8.5 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5 (DOCX, 37.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6 (PDF, 168.7 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 217.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 284.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 290.6 KiB)
4 2018-07-27 2018-08-07 12:00:00 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podziałem na 2 zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 48.3 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - nr 1-1, 1-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOCX, 49.7 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a-1 (EXE, 6.4 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a-2 (EXE, 9.9 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-1 (PDF, 231.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-2 (PDF, 248.5 KiB)
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych - zał. nr 9 (PDF, 140.3 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, Zadanie 2 (PDF, 559.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 i Zadanie 2 (PDF, 580.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 302.2 KiB)
5 2018-07-24 2018-08-30 12:00:00 Kompleksowe wykonanie usług: utrzymanie zieleni miejskiej, zamiatanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników na terenie miasta Świebodzina oraz utrzymanie zieleni wiejskiej wraz z cmentarzami i przystankami PKS na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, z podziałem na 4 zadania w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 189.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (DOC, 253.5 KiB)
 • JEDZ - zał. nr 2 (ZIP, 88 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP - zał. nr 2a (PDF, 1.2 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (Zadanie 1) (DOC, 73 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (Zadanie 2) (DOC, 61.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (Zadanie 3) (DOC, 54 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-4 (Zadanie 4) (DOC, 79.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 10 (PDF, 730.6 KiB)
 • Załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Zadanie 1, 2, 3, 4 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Wykaz zamówień do powtórzenia - zał. nr 11 (PDF, 33.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 12 (PDF, 439.8 KiB)
 • Wzór harmonogramu - zał. nr 3A do wzoru umowy (DOC, 59.5 KiB)
 • Wzór harmonogramu - zał. nr 3B do wzoru umowy (DOC, 61 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 2, 3, 4 (PDF, 1.4 MiB)
6 2018-07-16 2018-07-24 12:00:00 Kompleksowe wykonanie usługi pn.: Dowozy dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Świebodzin w roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 414 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 176.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8 (PDF, 393.2 KiB)
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych - zał. nr 9 (PDF, 295.2 KiB)
 • Wykaz tras przewozu i ilości dzieci - zał. nr 10 (PDF, 372.1 KiB)
 • Wykaz tras przewozu i ilości dzieci - zał. nr 10 - wersja edytowalna (XLS, 64 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 233.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 294 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1 MiB)
7 2018-07-05 2018-07-20 12:00:00 CZĘŚĆ I - Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i Gminy Świebodzin z podziałem na 2 zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 430.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.9 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 168 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (Zadanie 1) (XLSX, 12 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (Zadanie 2) (XLSX, 14 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 279 KiB)
 • Opis robót budowlanych - zał. nr 8-1 (Zadanie 1) (EXE, 3 MiB)
 • Opis robót budowlanych - zał. nr 8-2 (Zadanie 2) (EXE, 29.3 MiB)
 • STWiOR - zal. nr 9 (PDF, 147.8 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1 i Zadanie 2 (PDF, 466.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 i Zadanie 2 (PDF, 426.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
8 2018-06-29 2018-07-16 12:00:00 Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk - Etap I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 426.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.4 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 166.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 85 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 459.2 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - budowa boiska - zał. nr 8 (EXE, 25.5 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - budowa zjazdu z drogi powiatowej - zał. nr 9 (ZIP, 5.8 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - sieci i przyłącze wodociągowe - zał. nr 10 (EXE, 19.6 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa sieci sn - zał. nr 11 (ZIP, 1012.4 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - zał. nr 12 (PDF, 5.7 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 280.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 293.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
9 2018-06-12 2018-06-27 12:00:00 Remont nawierzchni drogi w miejscowości Raków rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 46.9 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 147.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLS, 49 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLS, 46 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 305.9 KiB)
 • Projekt bud.-wyk. branży sanitarnej wraz ze zgłoszeniem - zał. nr 8 (EXE, 14 MiB)
 • Zgłoszenie wyk. robót drogowych z zaświadczeniem o braku sprzeciwu - zał. nr 9 (EXE, 6.6 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 10 (PDF, 674.5 KiB)
 • Mapy, zdjęcia - zał. nr 11 (EXE, 199.7 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 302.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 328.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 231.4 KiB)
10 2018-06-12 2018-06-20 12:00:00 Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2018/2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 418.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.8 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 157.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (DOC, 71.5 KiB)
 • Wykaz dróg i ulic ze standardami i z mapami poglądowymi - zał. nr 1b, 1c, 1d, 1e (EXE, 9.9 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8 (PDF, 395.2 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 606.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 293.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 297.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu