ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-14 2018-03-22 12:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego 6 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 grupy w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 (PDF, 673.6 KiB)
 • Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia - Grupa 1 (EXE, 384.1 MiB)
 • Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia - Grupa 2 (EXE, 154.7 MiB)
 • Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia - Grupa 3 (EXE, 148.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 219 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-1 (PDF, 540.3 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-2 (PDF, 538.3 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-3 (PDF, 431.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 74.3 KiB)
 • Formularz oferty - zał. nr 1-2 - zmieniony (DOCX, 21.3 KiB)
 • Formularz oferty - zał. nr 1-3 - zmieniony (DOCX, 20.4 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Grupa 1, 2, 3 (PDF, 102.4 KiB)
2 2018-02-05 2018-02-20 12:00:00 Roboty utrzymaniowe dróg, ulic gminnych i dróg wewnętrznych, których Gmina Świebodzin jest zarządcą oraz remonty wiat na przystankach w roku 2018 z podziałem na 6 zadań rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 464.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 312.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (Zadanie 1) (XLSX, 13 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (Zadanie 2) (XLSX, 17.2 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (Zadanie 3) (XLSX, 12.6 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-4 (Zadanie 4) (XLSX, 12.7 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-5 (Zadanie 5) (XLSX, 13.2 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-6 (Zadanie 6) (XLSX, 13 KiB)
 • STWiOR - zał. nr 2a-1 (PDF, 2 MiB)
 • STWiOR - zał. nr 2a-2 (PDF, 2.4 MiB)
 • STWiOR - zał. nr 2a-3 (PDF, 755.6 KiB)
 • STWiOR - zał. nr 2a-4 (PDF, 621.7 KiB)
 • STWiOR - zał. nr 2a-5 (PDF, 713.8 KiB)
 • STWiOR i mapy z lokalizacją wysp rozdzielających - zał. nr 2a-6 (ZIP, 6.5 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-1 (PDF, 560.2 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-2 (PDF, 562.7 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-3 (PDF, 559.9 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-4 (PDF, 557.7 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-5 (PDF, 556.1 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-6 (PDF, 399.6 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 2, 3, 5, 6 (PDF, 211.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie 4 (PDF, 32.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 2, 3, 5, 6 (PDF, 104.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 325.7 KiB)
3 2018-01-31 2018-02-08 12:00:00 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych w roku 2018 z podziałem na 3 zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 430.7 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 100 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 73.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 309 KiB)
4 2018-01-30 2018-02-14 12:00:00 Budowa budynku gospodarczo-magazynowego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 425.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 158.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLSX, 22.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLSX, 14.6 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (XLSX, 21.2 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 557.5 KiB)
 • Projekt budowlany - zał. nr 8 (EXE, 35 MiB)
 • Projekt budowlano-techniczny - zał. nr 9 (PDF, 7 MiB)
 • Projekt budowlany - zał. nr 10 (PDF, 15.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - zał. nr 11 (ZIP, 4.1 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Budowlana - zał. nr 12 (PDF, 1.1 MiB)
 • STWiOR - branża elektryczna - zał. nr 13 (PDF, 3.8 MiB)
 • STWiOR - inst. sanit. wewn. - zał. nr 14 (PDF, 10.5 MiB)
 • STWiOR - inst. sanit. zewn. - zał. nr 15 (PDF, 1011.1 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 46.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 47.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 304.3 KiB)
5 2018-01-25 2018-02-09 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Remont przepustu drogowego i przebudowa ul. Polnej w obszarze przepustu w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 422 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOCX, 43.3 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 90.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 121.9 KiB)
 • Projekt budowlany ze zgłoszeniem i zaświadczeniem o braku sprzeciwu - zał. nr 8 (EXE, 8.4 MiB)
 • Projekt wykonawczy - zał. nr 9 (ZIP, 2.7 MiB)
 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy - zał. nr 10 (ZIP, 739.9 KiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu - zał. nr 11 (PDF, 706.1 KiB)
 • STWiOR - zał. nr 12 (PDF, 9.8 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 46.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 43.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 118.8 KiB)
6 2018-01-25 2018-02-02 12:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego zadania p.n.: Rozbudowa drogi gminnej nr 006111F wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogami gminnymi nr 006111F i nr 103629F oraz budowa drogi na działce nr 454 w obrębie I Świebodzina rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 418.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 (PDF, 787.2 KiB)
 • Mapa poglądowa dot. podziału działek - zał. nr 1a-1 (PDF, 306.3 KiB)
 • Mapa poglądowa skrzyżowania - zał. nr 1a-2 (PNG, 2.5 MiB)
 • Poglądowy przekrój drogi gminnej - zał. nr 1a-3 (PNG, 518.1 KiB)
 • Poglądowy przekrój drogi wewnętrznej - zał. nr 1a-4 (PDF, 104.2 KiB)
 • Pismo GKiM - Warunki techn. odpr. wód - zał. nr 1a-5 (ZIP, 3.2 MiB)
 • Koncepcja rozbudowy skrzyżowania - zał. nr 1a-6 (EXE, 58 MiB)
 • Projekt organizacji ruchu - zal. nr 1a-7 (EXE, 36.6 MiB)
 • Zdjęcia - zał. nr 1a-8 (EXE, 273.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 161 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 9 (PDF, 103.1 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 36.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 47.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294.9 KiB)
7 2018-01-04 2018-01-19 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych z podziałem na 2 zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 446 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 2 (PDF, 33.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie 1 (PDF, 31.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2 (PDF, 43.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 145.5 KiB)
8 2017-12-28 2018-01-12 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery ,,U’’ na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424.9 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 41.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 44.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 155.3 KiB)
9 2017-12-06 2017-12-21 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery ,,U’’ na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 968.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 30.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 245.5 KiB)
10 2017-12-06 2017-12-15 12:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego 9 zadań inwestycyjnych z podziałem na 4 grupy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 214.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Grupa 1, 2, 3, 4 (PDF, 119.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 156.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu