ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-08-10 2017-08-21 12:00:00 Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2017/2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 155.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (DOC, 72 KiB)
 • Wykaz dróg i ulic ze standardami i z mapami poglądowymi - zał. nr 1b, 1c, 1d, 1e (ZIP, 8.8 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8 (PDF, 413.9 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 32.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 40.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 300.9 KiB)
2 2017-08-08 2017-09-14 12:00:00 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Świebodzin na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2018-2020 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (DOC, 157 KiB)
 • Formularz JEDZ - zał. nr 2 (DOC, 215.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP - zał. nr 2a (PDF, 1.2 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 9 (PDF, 1 MiB)
 • Wykaz nieruchomości w Gminie Świebodzin - zał. nr 9a (PDF, 3.6 MiB)
 • Wykaz nieruchomości w Gminie Świebodzin - zał. nr 9a - wersja edytowalna (XLS, 382 KiB)
 • Wykaz wspólnot w Gminie Świebodzin - zał. nr 9b (PDF, 1.2 MiB)
 • Wykaz wspólnot w Gminie Świebodzin - zał. nr 9b - wersja edytowalna (XLS, 122 KiB)
 • Wykaz mobilnych punktów zbiórki - zał. nr 9c (PDF, 508.6 KiB)
 • Wykaz mobilnych punktów zbiórki - zał. nr 9c - wersja edytowalna (DOC, 101.5 KiB)
 • Wykaz wyznaczonych punktów zbiórki - zał. nr 9d (PDF, 28 KiB)
 • Wykaz wyznaczonych punktów zbiórki - zał. nr 9d - wersja edytowalna (DOC, 32 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 10 (PDF, 438.2 KiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ (PDF, 475.1 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 35.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.4 KiB)
3 2017-08-03 2017-08-18 12:00:00 Remont nawierzchni na terenie miasta i gminy Świebodzin w roku 2017 z podziałem na 3 grupy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 203 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1-1 - Grupa 1 (XLS, 60.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2-1 - Grupa 2 (XLS, 60 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3-1 i 1a-3-2 - Grupa 3 (ZIP, 14.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 544.5 KiB)
 • STWiOR - zał. nr 8 (PDF, 1.3 MiB)
 • Zgłoszenie robót, mapy - zał. nr 9-1 (ZIP, 7.1 MiB)
 • Zgłoszenie robót, mapy - zał. nr 9-2 (ZIP, 4.2 MiB)
 • Zgłoszenie robót, mapy - zał. nr 9-3 (ZIP, 7.9 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Grupa 1, 2, 3 (PDF, 98.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Grupa 1, 2, 3 (PDF, 76.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 304.8 KiB)
4 2017-07-28 2017-08-16 12:00:00 Budowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Plac Wolności, Gen. Sikorskiego, Krótka, Ogrodowa, Łużycka w Świebodzinie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 168 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-1 (XLS, 88 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-2 (XLS, 79 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-3 (XLS, 56.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-4 (XLS, 102 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-5 (XLS, 63 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-6 (XLS, 57 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-II-1 (XLS, 72 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-II-2 (XLS, 72.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-II-3 (XLS, 56.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-II-4 (XLS, 63.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-III-1 (XLS, 62.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-III-2 (XLS, 75.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-III-3 (XLS, 56.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 454.8 KiB)
 • Projekt budowlany - Tom I - PZT, branża drogowa, sanitarna, elektryczna - zał. nr 8 (EXE, 11.7 MiB)
 • Projekt budowlany - Tom II - branża konstrukcyjna - zał. nr 9 (ZIP, 8.8 MiB)
 • Projekt budowlany - Tom III - uzgodnienia - zał. nr 10 (EXE, 126.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap I - rozbiórka budynków - zał. nr 11 (ZIP, 5.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap I - rozbiórka piwnicy i studni - zał. nr 12 (ZIP, 5.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap I - komórki lokatorskie - zał. nr 13 (ZIP, 3.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap I - wiaty śmietnikowe - zał. nr 14 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża drogowa - Etap I - zał. nr 15 (ZIP, 4.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża elektryczna - Etap I - zał. nr 16 (ZIP, 1.7 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża sanitarna - Etap I - kanalizacja deszczowa - zał. nr 17 (ZIP, 6.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża sanitarna - Etap I - kanalizacja sanitarna - zał. nr 18 (ZIP, 1.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża telekomunikacyjna - Etap I - zał. nr 19 (ZIP, 1.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap II - rozbiórka budynków - zał. nr 20 (ZIP, 5.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap II - komórka lokatorska - zał. nr 21 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap II - wiata śmietnikowa - zał. nr 22 (ZIP, 1.4 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża drogowa - Etap II - zał. nr 23 (ZIP, 2.7 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża elektryczna - Etap II - zał. nr 24 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża sanitarna - Etap II - kanalizacja deszczowa - zał. nr 25 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - Etap III - wiata śmietnikowa - zał. nr 26 (ZIP, 1.4 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża drogowa - Etap III - zał. nr 27 (ZIP, 3.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża elektryczna - Etap III - zał. nr 28 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Tymczasowa organizacja ruchu - zał. nr 29 (ZIP, 7 MiB)
 • Opinia geotechniczna - zał. nr 30 (ZIP, 5.6 MiB)
 • SSTWiOR - branża architektoniczna - Etap I - roboty rozbiórkowe - zał. nr 31 (PDF, 470.4 KiB)
 • SSTWiOR - branża drogowa - zał. nr 32 (PDF, 14.5 MiB)
 • SSTWiOR - branża elektryczna - Etap I - zał. nr 33 (PDF, 460.3 KiB)
 • SSTWiOR - branża sanitarna - Etap I - kanalizacja deszczowa - zał. nr 34 (PDF, 1.5 MiB)
 • SSTWiOR - branża sanitarna - Etap I - kanalizacja sanitarna - zał. nr 35 (PDF, 1.2 MiB)
 • SSTWiOR - branża telekomunikacyjna - Etap I - zał. nr 36 (PDF, 670.6 KiB)
 • SSTWiOR - branża architektoniczna - budowa komórek lokatorskich i wiaty śmietnikowej - zał. nr 37 (PDF, 1.7 MiB)
 • SSTWiOR - branża elektryczna - Etap II - zał. nr 38 (PDF, 454.8 KiB)
 • SSTWiOR - branża sanitarna - Etap II - zał. nr 39 (PDF, 1.5 MiB)
 • SSTWiOR - branża elektryczna - Etap III - zał. nr 40 (PDF, 458.3 KiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ (PDF, 46.7 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-I-4 - zmieniony (XLS, 100 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 58.5 KiB)
5 2017-07-27 2017-08-04 12:00:00 Kompleksowe wykonanie usługi pn.: Dowozy dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Świebodzin w roku szkolnym 2017/2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 415 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 178 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8 (PDF, 412.1 KiB)
 • Wykaz tras przewozu i ilości dzieci - zał. nr 9 (PDF, 224.5 KiB)
 • Wykaz tras przewozu i ilości dzieci - zał. nr 9 - wersja edytowalna (XLSX, 14.9 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 32.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 32.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 297.7 KiB)
6 2017-06-23 2017-07-10 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Odwodnienie i modernizacja podwórza przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 150 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLS, 92.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLS, 68.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (XLS, 56 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-4 (XLS, 62 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 444.1 KiB)
 • Projekt budowlany - Tom I - PZT - zał. nr 8 (EXE, 10.5 MiB)
 • Projekt budowlany - Tom II - Uzgodnienia - zał. nr 9 (EXE, 30.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - rozbiórka - zał. nr 10 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - budowa komórek - zał. nr 11 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - wiata śmietnikowa - zał. nr 12 (ZIP, 1.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża drogowa - zał. nr 13 (ZIP, 3 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża elektryczna - zal. nr 14 (ZIP, 1.3 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża sanitarna - zał. nr 15 (ZIP, 2.7 MiB)
 • Tymczasowa organizacja ruchu - zał. nr 16 (ZIP, 1.1 MiB)
 • Opinia geotechniczna - zał. nr 17 (ZIP, 2 MiB)
 • SSTWiOR - branża architektoniczna - zał. nr 18 (PDF, 1.8 MiB)
 • SSTWiOR - branża drogowa - zał. nr 19 (PDF, 8.6 MiB)
 • SSTWiOR - branża elektryczna - zał. nr 20 (PDF, 448.9 KiB)
 • SSTWiOR - branża sanitarna - zał. nr 21 (PDF, 1.4 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 28.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 268.4 KiB)
7 2017-06-20 2017-07-05 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Modernizacja drogi gminnej nr 006122F od Borowa do gruntów rolnych w kierunku jeziora Niesłysz rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 419.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 139.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 41.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 609.6 KiB)
 • Zgłoszenie robót, mapy - zał. nr 8 (ZIP, 26.9 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 9 (PDF, 421.1 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 57.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 53.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 264.5 KiB)
8 2017-06-20 2017-06-30 12:00:00 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych w roku 2017 z podziałem na 3 zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5 (DOC, 190 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6-1 (Zadanie 1) (PDF, 480.9 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6-2 (Zadanie 2) (PDF, 476.4 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6-3 (Zadanie 3) (PDF, 476.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 386.1 KiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ (PDF, 95.4 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 126.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2 i 3 (PDF, 40.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 (PDF, 33.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 272.2 KiB)
9 2017-06-08 2017-06-23 12:00:00 Roboty drogowe na terenie gminy Świebodzin z podziałem na 3 zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 198.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (Zadanie 1) (XLS, 61 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (Zadanie 2) (XLS, 64.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (Zadanie 3) (XLS, 57.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-1 (PDF, 539.2 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-2 (PDF, 542.4 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7-3 (PDF, 522.1 KiB)
 • Zgłoszenie robót, mapy, zdjęcia - zał. nr 8-1 (EXE, 36.3 MiB)
 • Zgłoszenie robót, mapy, zdjęcia - zał. nr 8-2 (EXE, 43.4 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy, zgłoszenie robót, zdjęcia - zał. nr 8-3 (EXE, 9.3 MiB)
 • STWiOR - zał. nr 9-1 (PDF, 942.2 KiB)
 • STWiOR - zał. nr 9-2 (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 154 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 91.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 274.6 KiB)
10 2017-06-01 2017-07-11 12:00:00 Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego dla szkół w Gminie Świebodzin z podziałem na 3 grupy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 175.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 3, 4, 5 (DOC, 222 KiB)
 • Formularz cenowy - zal. od 1a-1-1 do 1a-1-6 (Grupa 1) (ZIP, 130 KiB)
 • Formularz cenowy - zal. od 1a-2-1 do 1a-2-6 (Grupa 2) (ZIP, 235.8 KiB)
 • Formularz cenowy - zal. od 1a-3-1 do 1a-3-6 (Grupa 3) (ZIP, 176.6 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1b (Grupa 3) (PDF, 963.1 KiB)
 • Formularz JEDZ - zał. nr 2 (DOC, 258.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP - zał. nr 2a (PDF, 1.2 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6 (PDF, 407.6 KiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ (PDF, 61.9 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-2-1 - zmieniony (XLS, 126.5 KiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ 2 (PDF, 295.8 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-3-1 - zmieniony (XLS, 98 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-3-2 - zmieniony (XLS, 102 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-3-3 - zmieniony (XLS, 102 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-3-4 - zmieniony (XLS, 100 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-3-5 - zmieniony (XLS, 95 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-3-6 - zmieniony (XLS, 86 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie (PDF, 75.3 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie 2 (PDF, 61.4 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Grupa 1, 2, 3 (PDF, 154.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Grupa 1 i 2 (PDF, 60.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Grupa 3 (PDF, 51.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Grupa 3 (PDF, 151.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu