ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-06 2017-12-15 12:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego 9 zadań inwestycyjnych z podziałem na 4 grupy w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1 (PDF, 862 KiB)
 • Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia (ZIP, 907.8 MiB)
 • Formularz oferty z załacznikami (DOC, 259.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 105.6 KiB)
 • Zapytanie-wyjaśnienie (PDF, 63.4 KiB)
2 2017-11-23 2017-12-01 12:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w roku 2018 i 2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 681.1 KiB)
 • Formularz oferty - zał. nr 1 (DOC, 65.5 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a (DOC, 389.5 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1b (DOC, 391 KiB)
 • Opis urządzeń technicznych - zał. nr 2 (DOC, 58.5 KiB)
 • Pisemne zobowiązanie - zał. nr 3 (DOC, 53.5 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - zał. nr 4 (PDF, 310.3 KiB)
 • Pytania, wyjaśnienia i zmiany Istotnych postanowień umowy (PDF, 182 KiB)
 • Zawiadomnienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 47.7 KiB)
3 2017-11-14 2017-11-29 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Modernizacja alejek Cmentarza Komunalnego w Jordanowie wraz z odwodnieniem terenu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 422.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 150.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 80 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 126 KiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - branża drogowa - zał. nr 8 (ZIP, 5.7 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - branża sanitarna - zał. nr 9 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Operat wodnoprawny z decyzją - zał. nr 10 (EXE, 9 MiB)
 • STWiOR - zał. nr 11 (PDF, 705.1 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 55.4 KiB)
 • Zawiadomnienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 51.2 KiB)
4 2017-11-07 2017-11-15 12:00:00 Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej Gminy Świebodzin i jej jednostek organizacyjnych w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 421 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5 (DOC, 147.5 KiB)
 • Tabela danych - Gmina Świebodzin z jednostkami 2018 - zał. nr 1a (PDF, 1016.7 KiB)
 • Tabela danych - Oświetlenie drogowe Gminy Świebodzin 2018 - zał. nr 1b (PDF, 1.4 MiB)
 • Tabela danych - Umowy kompleksowe 2018 - zał. nr 1c (PDF, 737.3 KiB)
 • Tabela danych - Gmina Świebodzin z jednostkami 2018 - zał. nr 1a - wersja edytowalna (XLSX, 33.3 KiB)
 • Tabela danych - Oświetlenie drogowe Gminy Świebodzin 2018 - zał. nr 1b - wersja edytowalna (XLSX, 47.4 KiB)
 • Tabela danych - Umowy kompleksowe 2018 - zał. nr 1c - wersja edytowalna (XLSX, 33.7 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6 (PDF, 161.7 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie (PDF, 77.1 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 47.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 38.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 246.1 KiB)
5 2017-10-30 2017-11-14 12:00:00 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świebodzin w roku 2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 817.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 89.6 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 49.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 45.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 194.2 KiB)
6 2017-10-16 2017-10-26 12:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego 6 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 grupy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Grupa 1, 2, 3 (PDF, 45.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 172.4 KiB)
7 2017-10-13 2017-11-21 12:00:00 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Świebodzin na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2018-2020. Numer referencyjny: BiZP.271.32.2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (DOC, 118 KiB)
 • Formularz cenowy - zal. nr 1a-1 (XLS, 64.5 KiB)
 • Formularz cenowy - zal. nr 1a-2 (XLS, 64.5 KiB)
 • Formularz cenowy - zal. nr 1a-3 (XLS, 64.5 KiB)
 • Formularz JEDZ - zał. nr 2 (DOC, 217 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP - zał. nr 2a (PDF, 1.2 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 9 (PDF, 1.1 MiB)
 • Wykaz nieruchomości w Gminie Świebodzin - zał. nr 9a (PDF, 4.7 MiB)
 • Wykaz nieruchomości w Gminie Świebodzin - zał. nr 9a - wersja edytowalna (XLS, 382 KiB)
 • Wykaz wspólnot w Gminie Świebodzin - zał. nr 9b (PDF, 1.2 MiB)
 • Wykaz wspólnot w Gminie Świebodzin - zał. nr 9b - wersja edytowalna (XLS, 122 KiB)
 • Wykaz mobilnych punktów zbiórki - zał. nr 9c (PDF, 508.5 KiB)
 • Wykaz mobilnych punktów zbiórki - zał. nr 9c - wersja edytowalna (DOC, 103 KiB)
 • Wykaz wyznaczonych punktów zbiórki - zał. nr 9d (PDF, 26.7 KiB)
 • Wykaz wyznaczonych punktów zbiórki - zał. nr 9d - wersja edytowalna (DOC, 36 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 10 (PDF, 442.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 60.4 KiB)
 • Formularz cenowy-zał. nr 1a-1-zmieniony (XLS, 64 KiB)
 • Formularz cenowy-zał. nr 1a-2-zmieniony (XLS, 64 KiB)
 • Formularz cenowy-zał. nr1a-3-zmieniony (XLS, 64 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 35.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.6 KiB)
8 2017-09-28 2017-10-06 12:00:00 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 422.2 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 33.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 43.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 304.2 KiB)
9 2017-09-27 2017-10-12 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Droga i parkingi przy Publicznym Przedszkolu nr 5 i Publicznym Przedszkolu nr 6 w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424.8 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 66.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 53.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 255.5 KiB)
10 2017-09-26 2017-10-11 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i Gminy Świebodzin z podziałem na 4 zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 3, 4 (PDF, 132.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 3, 4 (PDF, 74.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie 2 (PDF, 29.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 310.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu