ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-12-05 2018-12-14 12:00:00 Opracowanie 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podziałem na 3 zadania w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 446.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.2 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a-1 (Zadanie 1) (ZIP, 3.6 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a-2 (Zadanie 2) (ZIP, 3.9 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a-3 (Zadanie 3) (ZIP, 4.9 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOCX, 57.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-1 (Zadanie 1) (PDF, 478.9 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-2 (Zadanie 2) (PDF, 488.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-3 (Zadanie 3) (PDF, 495.1 KiB)
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych - zał. nr 9 (PDF, 221.3 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 1015 KiB)
2 2018-11-16 2018-11-28 12:00:00 Kompleksowe wykonanie usługi pn.: Dowozy dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Świebodzin w roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 413.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 178.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8 (PDF, 392.2 KiB)
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych - zał. nr 9 (PDF, 295.2 KiB)
 • Wykaz tras przewozu i ilości dzieci - zał. nr 10 (PDF, 642.6 KiB)
 • Wykaz tras przewozu i ilości dzieci - zal. nr 10 - wersja edytowalna (XLS, 63 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 229.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 292.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294 KiB)
3 2018-10-19 2018-10-30 12:00:00 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świebodzin w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 414.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.9 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4 (DOC, 126 KiB)
 • Wyliczenie odsetek - zał. nr 1a (XLS, 82.5 KiB)
 • Harmonogram spłaty kredytu - zał. nr 5 (PDF, 1.3 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6 (ZIP, 730.2 KiB)
 • Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej - zał. nr 7 (EXE, 157.6 MiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia (PDF, 713.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 390.3 KiB)
 • Wyliczenie odsetek - zał. nr 1a - zmieniony (XLS, 82.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.4 KiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia2 (PDF, 540 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 323 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 334.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294.2 KiB)
4 2018-10-11 2018-10-26 12:00:00 Budowa nowych miejsc rekreacji na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin z podziałem na 3 Zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 441 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.9 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami – zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 245 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-1 (XLSX, 53 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-2 (XLSX, 54.6 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-3 (XLSX, 52.3 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 7-1 (PDF, 323.4 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 7-2 (PDF, 321 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 7-3 (PDF, 314.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa – zał. nr 8-1 (EXE, 49 MiB)
 • Dokumentacja projektowa – zał. nr 8-2 (EXE, 13.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa – zał. nr 8-3 (EXE, 59.2 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, Zadanie 3 (PDF, 571.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie 2 (PDF, 242.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 3 (PDF, 316.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 (PDF, 359.7 KiB)
5 2018-10-02 2018-10-10 12:00:00 Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 419.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.3 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5 (DOC, 130.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 62.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6 (PDF, 412.2 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 234.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 299.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 233.8 KiB)
6 2018-09-27 2018-10-12 12:00:00 Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 435.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 160.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLS, 156 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLS, 69.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (XLS, 171.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-4 (XLS, 92.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-5 (XLS, 67 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-6 (XLS, 82.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-7 (XLS, 83 KiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 1b-1 (PDF, 1.8 MiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 1b-2 (PDF, 287.3 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 559.2 KiB)
 • Projekt budowlany - architektura i zagospodarowanie terenu - zał. nr 8 (EXE, 17.6 MiB)
 • Projekt budowlany - konstrukcja - zał. nr 9 (ZIP, 2.1 MiB)
 • Projekt budowlany - wod.-kan. - zał. nr 10 (EXE, 38.7 MiB)
 • Projekt budowlany - inst. c.o. i wentylacja - zał. nr 11 (ZIP, 5 MiB)
 • Projekt budowlany - elektryka - zał. nr 12 (ZIP, 4.4 MiB)
 • Projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru "SAP" - zał. nr 13 (ZIP, 2.2 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - zał. nr 14 (EXE, 91.5 MiB)
 • Projekt budowlany - likwidacja kolizji - zał. nr 15 (ZIP, 2.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - konstrukcja - zał. nr 16 (ZIP, 7.8 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna - zał. nr 17 (ZIP, 855.1 KiB)
 • Ekspertyza techniczna - zał. nr 18 (EXE, 12.7 MiB)
 • Decyzje - zał. nr 19 (ZIP, 916.6 KiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - architektura i zagospodarowanie terenu - zał. nr 20 (EXE, 47.3 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - konstrukcja - zał. nr 21 (EXE, 10.3 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - wod.-kan. - zał. nr 22 (ZIP, 4.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - inst. c.o. - zał. nr 23 (ZIP, 1.7 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - wentylacja - zał. nr 24 (EXE, 12.5 MiB)
 • Projekt remontu - wentylacja - zał. nr 25 (ZIP, 5.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - inst. elektryczne - zał. nr 26 (EXE, 11.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy zamienny - teletechniczne - zał. nr 27 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Projekt budowlany - przebudowa kotłowni gazowej - zał. nr 28 (EXE, 8.5 MiB)
 • SSTWiORB - architektoniczno-konstrukcyjna - zał. nr 29 (PDF, 7.8 MiB)
 • SSTWiORB - drogowa - zał. nr 30 (PDF, 730.6 KiB)
 • SSTWiORB - wod.-kan. - zał. nr 31 (PDF, 1.4 MiB)
 • SSTWiORB - inst. sanitarna zewn. - zał. nr 32 (PDF, 1.9 MiB)
 • SSTWiORB - inst. c.o. - zał. nr 33 (PDF, 1.7 MiB)
 • SSTWiORB - wentylacja - zał. nr 34 (PDF, 971 KiB)
 • SSTWiORB - elektryka - zał. nr 35 (PDF, 1.8 MiB)
 • SSTWiORB - inst. elektryczne - zał. nr 36 (PDF, 2 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 224.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 283.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 305.1 KiB)
7 2018-09-14 2018-09-24 12:00:00 Świadczenie kompleksowe usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.3 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami – zał. nr 1, 2, 3, 4, 5 (DOC, 130 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a (XLS, 62.5 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 6 (PDF, 226.5 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 605.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 226.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 294.3 KiB)
8 2018-09-11 2018-10-17 12:00:00 Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej Gminy Świebodzin i jej jednostek organizacyjnych w roku 2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 126.5 KiB)
 • JEDZ - zał. nr 2 (ZIP, 86.8 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP - zał. nr 2a (PDF, 1.2 MiB)
 • Tabela danych dot. energii elektrycznej - Gmina Świebodzin z jednostkami 2019 - zał. nr 1a (PDF, 955.7 KiB)
 • Tabela danych dot. energii elektrycznej - Gmina Świebodzin z jednostkami 2019 - zał. nr 1a - wersja edytowalna (XLS, 125 KiB)
 • Tabela danych dot. energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe Gminy Świebodzin 2019 - zał. nr 1b (PDF, 1.2 MiB)
 • Tabela danych dot. energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe Gminy Świebodzin 2019 - zał. nr 1b - wersja edytowalna (XLS, 123.5 KiB)
 • Tabela danych dot. energii elektrycznej - Umowy kompleksowe 2019 - zał. nr 1c (PDF, 483.7 KiB)
 • Tabela danych dot. energii elektrycznej - Umowy kompleksowe 2019 - zał. nr 1c - wersja edytowalna (XLS, 50 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8 (PDF, 526.5 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 361.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 304.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 150.9 KiB)
9 2018-09-11 2018-09-26 12:00:00 CZĘŚĆ II - Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i Gminy Świebodzin z podziałem na 2 zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 417.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami – zał. nr 1-1, 1-2, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 176 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-1 (XLSX, 12 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-2 (XLSX, 11.6 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 7-1 (PDF, 247.2 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 7-2 (PDF, 244.5 KiB)
 • Opis robót budowlanych – zał. nr 8 (EXE, 3.3 MiB)
 • STWiOR – zał. nr 9 (PDF, 240 KiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia (PDF, 63.5 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 2 (PDF, 228.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie 1 (PDF, 219.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2 (PDF, 286.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 299.7 KiB)
10 2018-08-23 2018-09-07 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Park Miejski - Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie - Etap 4 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 422.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 181.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLS, 215.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLS, 222 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (XLS, 220.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 614.1 KiB)
 • Projekt budowlany - branża arch.-PZT - zał. nr 8 (EXE, 15.3 MiB)
 • Projekt budowlany - branża arch.-zieleń - zał. nr 9 (EXE, 18.7 MiB)
 • Projekt budowlany - branża drogowa - zał. nr 10 (ZIP, 7.1 MiB)
 • Projekt budowlany - branża elektryczna i teletechniczna - zał. nr 11 (ZIP, 5.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża arch. - zagosp. terenu - zał. nr 12 (ZIP, 1.3 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża arch.-zieleń - zał. nr 13 (ZIP, 2.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża drogowa - zał. nr 14 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża elektryczna - zał. nr 15 (ZIP, 2.6 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna - zał. nr 16 (ZIP, 3.5 MiB)
 • Dokumentacja formalno-prawna - zał. nr 17 (EXE, 53.5 MiB)
 • STWiORB - branża arch.-zieleń - zał. nr 18 (PDF, 471.9 KiB)
 • STWiORB - branża drogowa - zał. nr 19 (PDF, 1.6 MiB)
 • STWiORB - branża elektryczna - zał. nr 20 (PDF, 529.8 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 253.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 321.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 300.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu