ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-19 --- Sprzedaż majątku gminnego ruchomego samochodów specjalnych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o sprzedaży (DOC, 26.5 KiB)
 • załącznik nr 1 do gołoszenia (ODT, 15.6 KiB)
 • załącznik nr 2 do ogłoszenia (ODT, 15.1 KiB)
 • załącznik nr 3 do ogłoszenia (ODT, 14.1 KiB)
 • załącznik nr 4 do ogłoszenia (ODT, 14.1 KiB)
 • Opinia techniczna Lublin Żuk (PDF, 6.4 MiB)
 • Opinia techniczna Star (PDF, 6.1 MiB)
2 2019-02-19 2019-03-06 12:00:00 Budowa drogi na działce nr 517, obręb III miasta Świebodzin wraz z modernizacją nawierzchni chodników przy ul. Słonecznej w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 421.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.7 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 139 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 97.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 574.2 KiB)
 • Projekt budowlany z decyzją pozwolenia na budowę - zał. nr 8 (EXE, 36.1 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy - zał. nr 9 (EXE, 27.8 MiB)
 • Projekt czasowej organizacji ruchu - zał. nr 10 (ZIP, 4.8 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu - zał. nr 11 (ZIP, 2.1 MiB)
 • Opinia geotechniczna - zał. nr 12 (ZIP, 2.1 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał. nr 13 (PDF, 52.3 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 443.1 KiB)
3 2019-02-19 2019-03-06 12:00:00 Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Strzeleckiej w Świebodzinie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.6 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 141 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a (XLS, 74.5 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 7 (PDF, 463 KiB)
 • Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę – zał. nr 8 (EXE, 18.5 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy – zał. nr 9 (EXE, 10.5 MiB)
 • Projekt czasowej organizacji ruchu – zał. nr 10 (7Z, 2.2 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu – zał. nr 11 (7Z, 2 MiB)
 • Opinia geotechniczna – zał. nr 12 (7Z, 519.5 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 13 (7Z, 5.9 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 513.8 KiB)
4 2019-02-18 2019-03-05 12:00:00 Roboty utrzymaniowe dróg, ulic gminnych i dróg wewnętrznych, których Gmina Świebodzin jest zarządcą w roku 2019 z podziałem na 3 zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami – zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 237 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-1 (XLSX, 13.8 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-2 (XLSX, 19.3 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-3 (XLSX, 12.9 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 8-1 (PDF, 243 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 8-2 (PDF, 242.2 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 8-3 (PDF, 238.7 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – zał. nr 9-1 (PDF, 698.2 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – zał. nr 9-2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – zał. nr 9-3 (PDF, 513.6 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3 (PDF, 782.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3 (PDF, 523.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 301.3 KiB)
5 2019-02-07 2019-02-22 12:00:00 Przebudowa ul. Krętej w Świebodzinie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 421.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.7 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 138 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLS, 74.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLS, 59 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 465.7 KiB)
 • Projekt wykonawczy - zał. nr 8 (PDF, 18.1 MiB)
 • Projekt czasowej organizacji ruchu - zał. nr 9 (ZIP, 5.2 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu - zał. nr 10 (ZIP, 3 MiB)
 • Uzgodnienia - zał. nr 11 (EXE, 24.5 MiB)
 • Opinia geotechniczna - zał. nr 12 (PDF, 3.5 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 13 (PDF, 80.8 MiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 292 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 300.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 299.5 KiB)
6 2019-02-06 2019-02-14 12:00:00 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych w roku 2019 z podziałem na 3 zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.2 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami – zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5 (DOCX, 50.5 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 6-1 (PDF, 347.2 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 6-2 (PDF, 380.9 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 6-3 (PDF, 381 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 805.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 561.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 304.1 KiB)
7 2019-01-11 2019-01-28 12:00:00 Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem dla samochodu strażackiego na działce nr 89/2 w obrębie Rudgerzowice wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej oraz przyłączem wod- kan, w ramach zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudgerzowice rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 423.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami – zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 182.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-1 (XLSX, 63.4 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-2 (XLSX, 56.6 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-3 (XLSX, 57.2 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-4 (XLSX, 55.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – zał. nr 1a-5 (XLSX, 51.8 KiB)
 • Wzór umowy – zał. nr 7 (PDF, 383.8 KiB)
 • Projekt arch-bud z poz. na budowę nr 441/2014 – zał. nr 8 (EXE, 16 MiB)
 • Projekt budowlany - b. konstr – zał. nr 9 (EXE, 6.8 MiB)
 • Projekt budowlany - b. elek – zał. nr 10 (EXE, 5.6 MiB)
 • Projekt budowlany - wew. inst. wod-kan – zał. nr 11 (EXE, 19.4 MiB)
 • Projekt budowlany - sieć wod. i kan z poz. na budowę 59/2015 – zał. nr 12 (EXE, 21.9 MiB)
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu – zał. nr 13 (PDF, 7.3 MiB)
 • STWiOR – zał. nr 14 (EXE, 41.8 MiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ (PDF, 755.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zal. nr 1a-1-zmieniony (XLSX, 63.5 KiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ (PDF, 589.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zal. nr 1a-1-zmieniony2 (XLSX, 63.8 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zal. nr 1a-3-zmieniony (XLSX, 57.3 KiB)
 • Rys. 2 (PDF, 900.3 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 332.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 345.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 309.9 KiB)
8 2018-12-05 2018-12-14 12:00:00 Opracowanie 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podziałem na 3 zadania rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 446.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.2 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a-1 (Zadanie 1) (ZIP, 3.6 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a-2 (Zadanie 2) (ZIP, 3.9 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a-3 (Zadanie 3) (ZIP, 4.9 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOCX, 57.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-1 (Zadanie 1) (PDF, 478.9 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-2 (Zadanie 2) (PDF, 488.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8-3 (Zadanie 3) (PDF, 495.1 KiB)
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych - zał. nr 9 (PDF, 221.3 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 1015 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1, 2, 3 (PDF, 934.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 305.5 KiB)
9 2018-11-16 2018-11-28 12:00:00 Kompleksowe wykonanie usługi pn.: Dowozy dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Świebodzin w roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 413.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (DOC, 178.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 8 (PDF, 392.2 KiB)
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych - zał. nr 9 (PDF, 295.2 KiB)
 • Wykaz tras przewozu i ilości dzieci - zał. nr 10 (PDF, 642.6 KiB)
 • Wykaz tras przewozu i ilości dzieci - zal. nr 10 - wersja edytowalna (XLS, 63 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 229.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 292.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294 KiB)
10 2018-10-19 2018-10-30 12:00:00 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świebodzin w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 414.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.9 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4 (DOC, 126 KiB)
 • Wyliczenie odsetek - zał. nr 1a (XLS, 82.5 KiB)
 • Harmonogram spłaty kredytu - zał. nr 5 (PDF, 1.3 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6 (ZIP, 730.2 KiB)
 • Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej - zał. nr 7 (EXE, 157.6 MiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia (PDF, 713.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 390.3 KiB)
 • Wyliczenie odsetek - zał. nr 1a - zmieniony (XLS, 82.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.4 KiB)
 • Zapytania i wyjaśnienia2 (PDF, 540 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 323 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 334.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu