ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa automatycznego systemu nawadniania istniejącego boiska sportowego w ramach 3 zadań: Zadanie 1 – Nawodnienie boiska sportowego w Chociulach; Zadanie 2 – Nawodnienie boiska sportowego w Jordanowie; Zadanie 3 – Nawodnienie boiska sportowego w Rozłogach
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 429.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 140.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a (EXE, 603.4 KiB)
 • Przedmiar robót – załącznik nr 1b (EXE, 363.7 KiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 7 (PDF, 270.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa oraz STWiOR– załącznik nr 8 (EXE, 70.2 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi w Wilkowie do plaży z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 158.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1a (PDF, 288.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 416.2 KiB)
 • Dokumentacja projektowa - zał. nr 8 (EXE, 117.4 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w roku 2020 i 2021
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 510.5 KiB)
 • Formularz oferty - zał. nr 1 (DOC, 86.5 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1a (DOC, 376.5 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. nr 1b (DOC, 378 KiB)
 • Opis urządzeń technicznych - zał. nr 2 (DOC, 70.5 KiB)
 • Pisemne zobowiązanie - zał. nr 3 (DOC, 72 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - zał. nr 4 (PDF, 226.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno-sportowych (dz. nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowiańską a Sadową w Świebodzinie z podziałem na etapy; Zadanie 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami terenu Osiedla przy ul. Słowiańskiej w Świebodzinie z podziałem na etapy
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 417.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami - załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 165.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a (PDF, 169.8 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1b (PDF, 101.5 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 7 (PDF, 282.4 KiB)
 • Dokumenty uzupełniające do Załącznika nr 1a - załącznik nr 8 (EXE, 3.9 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2020
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.6 MiB)
 • Formularz ofertowy z załącznikami – załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 (DOC, 130 KiB)
 • Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1a (XLSX, 17.8 KiB)
 • Wzór umowy – załącznik nr 6 (PDF, 241.2 KiB)
 • Zapytanie i wyjaśnienie (PDF, 766.4 KiB)