ˆ

Zamówienia > 30 000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-06-23 2017-07-10 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Odwodnienie i modernizacja podwórza przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzinie ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 150 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-1 (XLS, 92.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-2 (XLS, 68.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-3 (XLS, 56 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a-4 (XLS, 62 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 444.1 KiB)
 • Projekt budowlany - Tom I - PZT - zał. nr 8 (EXE, 10.5 MiB)
 • Projekt budowlany - Tom II - Uzgodnienia - zał. nr 9 (EXE, 30.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - rozbiórka - zał. nr 10 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - budowa komórek - zał. nr 11 (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża architektoniczna - wiata śmietnikowa - zał. nr 12 (ZIP, 1.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża drogowa - zał. nr 13 (ZIP, 3 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża elektryczna - zal. nr 14 (ZIP, 1.3 MiB)
 • Projekt wykonawczy - branża sanitarna - zał. nr 15 (ZIP, 2.7 MiB)
 • Tymczasowa organizacja ruchu - zał. nr 16 (ZIP, 1.1 MiB)
 • Opinia geotechniczna - zał. nr 17 (ZIP, 2 MiB)
 • SSTWiOR - branża architektoniczna - zał. nr 18 (PDF, 1.8 MiB)
 • SSTWiOR - branża drogowa - zał. nr 19 (PDF, 8.6 MiB)
 • SSTWiOR - branża elektryczna - zał. nr 20 (PDF, 448.9 KiB)
 • SSTWiOR - branża sanitarna - zał. nr 21 (PDF, 1.4 MiB)
2 2017-06-20 2017-07-05 12:00:00 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Modernizacja drogi gminnej nr 006122F od Borowa do gruntów rolnych w kierunku jeziora Niesłysz ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 419.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (DOC, 139.5 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - zał. nr 1a (XLS, 41.5 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 7 (PDF, 609.6 KiB)
 • Zgłoszenie robót, mapy - zał. nr 8 (ZIP, 26.9 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 9 (PDF, 421.1 KiB)
3 2017-06-20 2017-06-28 12:00:00 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych w roku 2017 z podziałem na 3 zadania ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 2, 3, 4, 5 (DOC, 190 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6-1 (Zadanie 1) (PDF, 480.9 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6-2 (Zadanie 2) (PDF, 476.4 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6-3 (Zadanie 3) (PDF, 476.4 KiB)
4 2017-06-01 2017-07-11 12:00:00 Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego dla szkół w Gminie Świebodzin z podziałem na 3 grupy ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 175.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty z załącznikami - zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 3, 4, 5 (DOC, 222 KiB)
 • Formularz cenowy - zal. od 1a-1-1 do 1a-1-6 (Grupa 1) (ZIP, 130 KiB)
 • Formularz cenowy - zal. od 1a-2-1 do 1a-2-6 (Grupa 2) (ZIP, 235.8 KiB)
 • Formularz cenowy - zal. od 1a-3-1 do 1a-3-6 (Grupa 3) (ZIP, 176.6 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1b (Grupa 3) (PDF, 963.1 KiB)
 • Formularz JEDZ - zał. nr 2 (DOC, 258.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP - zał. nr 2a (PDF, 1.2 MiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 6 (PDF, 407.6 KiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ (PDF, 61.9 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-2-1 - zmieniony (XLS, 126.5 KiB)
 • Zapytanie, wyjaśnienie i zmiana SIWZ 2 (PDF, 295.8 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-3-1 - zmieniony (XLS, 98 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-3-2 - zmieniony (XLS, 102 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-3-3 - zmieniony (XLS, 102 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-3-4 - zmieniony (XLS, 100 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-3-5 - zmieniony (XLS, 95 KiB)
 • Formularz cenowy - zał. 1a-3-6 - zmieniony (XLS, 86 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu