ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BZP3.II.7331-16/CP/04/10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 21.01.2011r
 
BZP3.II.7331-16/CP/04/10
 
 
 
OBWIESZCZENIE
O PROJEKCIE DECYZJI
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek inwestora Gminy Świebodzin o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie drogi gminnej poprzez po przez jej poszerzenie o części wydzielone objęte wnioskiem na działkach nr 205/7; 205/9 i 205/10 w obrębie Chociule, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienie ze Zarządem powiatu w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogi powiatowej (postanowienie z dnia 18.01.2011 znak; DG.773.6.2011 ZPB), opinii starosty powiatu w zakresie ochrony gruntów rolnych (pismo z dnia 12.01.2011 znak; BOŚ.033.6.5.2011.MG) i zarządcą dróg gminnych w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogi publicznej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
 
 
Wobec powyższego ustalam termin do 3 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma do zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-21 09:28:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Józef Szczur-Sawicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-21 09:29:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-21 09:29:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji