ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.2.11.3.2021.EK

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Walaszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-24 08:52:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Walaszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-24 08:54:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Walaszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-24 08:54:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.2.5.4.2021.EK

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-03-18
PP.6733.2.5.4.2021.EK
 
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA
DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Enea Operator Sp. z o. o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Artur Mielcarek „Projektowanie i Nadzór Elektryczny” w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4KV o długości ok. 53m oraz złącza kablowo- pomiarowego na działce o nr ewid. 360 położonej w obrębie 0002 Chociule, gmina Świebodzin do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 80/93, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne ustalenia z Zarządcą dróg gminnych (pismo z dnia 12.02.201r., znak: IZD.0124.1.38.2021.NB) w zakresie inwestycji zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
 
    Ponadto w oparciu o art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) jak i art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz w oparciu o odrębne przepisy z braku zajęcia stanowiska w terminie 14 dni przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie opieki nad zabytkami, Okręgowy Urząd Górniczy w zakresie terenów górniczych, Dyrektora Departamentu Ochrony Złóż i Polityki Surowcowej w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: PP.6733.2.5.3.2021.EK (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 15.02.2021r., 01.03.2021r., 15.02.2021r.) nie budzą zastrzeżeń.
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 08.04.2021r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
 
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-18 10:20:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Kozicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-18 10:21:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Kozicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-18 10:21:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji