ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.2.30.3.2021.EK

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-08-04
PP.6733.2.30.3.2021.EK
 
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA
DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
 
   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 741) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz.735) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Gminy Świebodzin z pełnomocnictwa której występuje Pan Krzysztof Gregor „Gregor Projekt” w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106 położonej w obrębie 0005 Grodziszcze, gmina Świebodzin, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (postanowienie z dnia 27.07.2021r., znak: ZN.5142.30.2021 [gmŚwie] w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
 
   Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 741) z braku zajęcia stanowiska w terminie 2 tygodni przez Zarządcę dróg gminnych w zakresie inwestycji w terenie przyległym do psa drogi gminnej przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: PP.6733.2.30.2.2021.EK (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 19.07.2021r.) nie budzą zastrzeżeń – uzgodnienia uważa się za dokonane.
 
   Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 25.08.2021r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
 
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 18 I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-05 07:40:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Kozicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-05 07:44:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Kozicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-05 07:44:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji