ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.2.26.4.2021.EK

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-22 14:36:33 przez Katarzyna Smolińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-07-22
 
PP.6733.2.26.4.2021.EK   
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO      
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz.735) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Ewe Energia Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Krzysztof Habiera w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN315PE, DN225PE, DN110PE, DN63PE na działkach o nr ewid. 459, 456/1, 532 położonych w obrębie 0002 Chociule, na działkach o nr ewid. 225, 8/1  położonych w obrębie 0010 Lubinicko, na  działkach o nr ewid. 75/3, 76 położonych w obrębie 0021 Osogóra, na działkach  o nr ewid. 16/1, 23/2, 42/1, 43/6, 23/1, 78, 111/1/ położonych w obrębie 0015 Rosin, na działkach o nr ewid.  247, 230/9, 230/10, 248, 226/2,  30/1 położonych w obrębie 0008 Kępsko, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia z Zarządcą dróg powiatowych (postanowienie z dnia 07.07.2021r., znak: DG.673.95.2021.MW) w zakresie inwestycji zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej, z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (postanowienie z dnia 14.07.2021r., znak: O.ZG.Z-3.4351.164.2021.mk) w zakresie inwestycji zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej, ustalenia z Zarządcą dróg gminnych (pismo z dnia 12.07.2021r., znak: IZD.0124.1.144.2021.NB) w zakresie inwestycji zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) z braku zajęcia stanowiska w terminie 2 tygodni przez Starostę Świebodzińskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: PP.6733.2.26.3.2021.EK (zwrotne potwierdzenia odbioru z dnia 05.07.2021r.) nie budzą zastrzeżeń – uzgodnienia uważa się za dokonane.  
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 12.08.2021r.  Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.`Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 18 I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.           

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-22 14:33:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-22 14:36:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-22 14:36:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
67 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony