ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GN.6220.12.2021.MO

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-31 09:53:55 przez Marta Obuchanicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-08-30
GN.6220.12.2021.ŁK
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.,  poz. 247 ze zm. – zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
 
zawiadamiam
o wydaniu decyzji Nr 28/2021 z 30 sierpnia 2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej dla na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr 12/3 w obrębie Rzeczyca gm. Świebodzin. Decyzja została wydana na wniosek PVE 206 Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:20 – 15:20). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
    Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 pok. 63, III piętro, tel: 68-4750923.
Obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w dniu  31 sierpnia 2021r.                              
 
z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Maciej Kuś
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Obuchanicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-31 09:53:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Obuchanicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-31 09:53:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Obuchanicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-31 09:53:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony