ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.2.40.1.2021.EK

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-20 13:16:56 przez Ewelina Kozicka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-09-20
PP.6733.2.40.1.2021.EK
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
    Zgodnie z art. 61 § 1, art. 7 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Ewe Energia Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jakub Mańdzij JM Projekt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 110/63mm PE-HD wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5MPa na działkach o nr ewid. 160, 139 położonych w obrębie 0016 Rozłogi, na działkach o nr ewid. 251, 36/3, 36/2, 36/1, 264, 241/13, 103/1, 244/3, 244/6, 114/2, 114/4, 241/14, 242/2, 129/2, 129/1, 225, 241/10, 241/9, 240/3, 240/2, 243, 238, 12 położonych w obrębie 0020 Wilkowo.
    Na podstawie art. 9 i 10 ustawy kpa zawiadamiam i informuję, że przysługuje im wgląd do dokumentacji gromadzonej w trakcie postępowania oraz zgłaszania żądań.
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
   Sprawę prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego (pok. Nr 18 I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-20 13:15:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Kozicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-20 13:16:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Kozicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-20 13:16:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
86 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony