ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.1.25.5.2021.EK

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-30 09:40:41 przez Ewelina Kozicka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-09-29
PP.6733.1.25.5.2021.EK
 
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA
DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
 
      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz.735) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Powiatu Świebodzińskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych – szyb samonośny przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie na działce o nr ewid. 294/4 położonej w obrębie 0002,2 Świebodzina, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Lubuskiego (postanowienie z dnia 17.09.2021r., znak: DN.III.7638.3.14.2021) w zakresie zadań samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
 
    Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz.741 ze zm.) z braku zajęcia stanowiska w terminie 2 tygodni przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami, przez Starostę Świebodzińskiego, przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie zadań samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: PP.6733.1.25.3.2021.EK, PP.6733.1.25.4.2021.EK (zwrotne potwierdzenia odbioru z dnia 09.09.2021r., 07.09.2021r., 08.09.2021r.) nie budzą zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane.
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 20.10.2021r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
`
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 18 I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-30 09:37:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Kozicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-30 09:40:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Kozicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-30 09:40:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
61 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony