ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GN.6220.1.2021.MO

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-14 09:39:24 przez Marta Obuchanicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-10-11
GN.6220.1.2021.MO
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.,  poz. 247 ze zm. – zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
 
zawiadamiam
o wydaniu decyzji Nr 32/2021 z 11 października 2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działkach nr 87/12, 87/13 i 87/14 (przed podziałem działka nr 87/11) w III obrębie Świebodzina. Decyzja została wydana na wniosek KOIMEX S.A. ul. Kozia 3, 66-200 Świebodzin. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:20 – 15:20). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
    Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 pok. 63, III piętro, tel: 68-4750923.
Decyzję udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14 października 2021r.
 
 
                                                          z up. Burmistrza
                                             Kierownik Wydziału Gospodarki   
                                             Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
                                                           Maciej Kuś
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Obuchanicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-13 14:24:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Obuchanicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-14 09:39:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Obuchanicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-14 09:41:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
53 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony