ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GN.6220.15.2021.MO

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-14 10:39:37 przez Marta Obuchanicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-10-13
GN.6220.15.2021.MO
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.,  poz. 247 ze zm. – zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
 
zawiadamiam
o wydaniu decyzji Nr 33/2021 z 12 października 2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 179/1 obręb Chociule, gm. Świebodzin. Decyzja została wydana na wniosek SOLAR Sp. z o. o.  ul. Piaskowa 3, 65-204 Zielona Góra. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:20 – 15:20). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
    Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 pok. 63, III piętro, tel: 68-4750923. Decyzję udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14 października 2021r.
 
 
                                                                z up. Burmistrza
                                                                Kierownik Wydziału
                                                                Gospodarki Nieruchomościami
                                                                i Ochrony Środowiska
                                                                Maciej Kuś
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Obuchanicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-14 10:39:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Obuchanicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-14 10:39:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Obuchanicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-14 10:39:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony