ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GN.6220.16.2021.MO

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-23 12:15:25 przez Marta Obuchanicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-11-18
GN.6220.16.2021.MO
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.,  poz. 247 ze zm. – zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
 
zawiadamiam
o wydaniu decyzji Nr 36/2021 z 19 listopada 2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 006115F od ul. Zachodniej w Świebodzinie do miejscowości Rozłogi. Decyzja została wydana nawniose pana Piotra Sawiaka, BUP DROGOWIEC, ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Góra będącego pełnomocnikiem Gminy Świebodzin. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:20 – 15:20). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
    Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 pok. 63, III piętro, tel: 68-4750923. Decyzję udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 listopada 2021r.
 
                                                   z up. Burmistrza
                                                  Kierownik Wydziału
                                                  Gospodarki Nieruchomościami
                                                  i Ochrony Środowiska
                                                  Maciej Kuś

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Obuchanicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-23 12:15:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Obuchanicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-23 12:15:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Obuchanicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-23 12:15:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony