ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.1.48.3.2021.KS

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-18 14:25:21 przez Katarzyna Smolińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2022-01-18
 
PP.6733.1.48.3.2021.KS 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO      
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.)  oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek wniosek Enea Operator Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Artur Mielcarek „Projektowanie i Nadzór Elektryczny”, w sprawie wydania decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 o długości ok. 352m oraz złącza kablowo- pomiarowego typu ZK2x-2P szt. 12, ZK1x-1P szt. 1, SKP3-1P szt. 1, SK4 szt.1, SK3 szt. 1 na działkach o nr ewid. 258/8, 260, 258/7, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6 położonych w obrębie 0001,1 Świebodzinie, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 04.01.2022r., znak: DG.673.171.2021/2022.JD) w zakresie inwestycji w pasie drogi powiatowej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzjiw powyższej sprawie.
Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) z braku zajęcia stanowiska w terminie 2 tygodni przez Starostę Świebodzińskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: PP.6733.1.48.2.2021.KS (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 29.12.2021r. oraz 30.12.2021r.) nie budzą zastrzeżeń – uzgodnienia uważa się za dokonane.  
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 08.02.2022r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie. Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać.
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 18, I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-18 14:12:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-18 14:25:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-18 14:25:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony