ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postepowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.2.17.1.2022.KS

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-15 12:59:37 przez Katarzyna Smolińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2022-06-15
PP.6733.2.17.1.2022.KS 
 
 OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
 
 
Zgodnie z art. 61 § 1, art. 7 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polenergia Farma Fotowoltaiczna 12 Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jakub Ostrowski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowę linii kablowej średniego napięcia wraz z siecią teleinformatyczną - PV Świebodzin na działkach o nr ewid. 520/1, 519, 359, 353/3, 235/2, 378/2, 20/56 położonych w obrębie 0002 Chociule gmina Świebodzin oraz na działkach o nr ewid. 886, 65, 64, 38/1, 38/2 położonych w obrębie 0003,3 Świebodzina.
Na podstawie art. 9 i 10 ustawy kpa zawiadamiam i informuję, że przysługuje im wgląd do dokumentacji gromadzonej w trakcie postępowania oraz zgłaszania żądań.Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Sprawę prowadzi:Wydział Planowania Przestrzennego (pok. Nr 18 I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2. 
Pouczenie:     
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-15 12:55:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-15 12:59:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15 12:59:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
42 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony