ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu w dniu 22.06.2022r. decyzji nr 17/CP-I/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.1.11.5.2022.KS

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-22 14:04:48 przez Katarzyna Smolińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2022-06-22
 
PP.6733.1.11.5.2022.KS      
 
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO           
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek  EWE Energia Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jakub Mańdzij JM Projekt o wydaniu w dniu 22.06.2022r. decyzji nr 17 /CP-I/2022 dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 160/63mm PE-HD wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5MPa na działkach o nr ewid. 138, 237, 235, 328, 260, 194/2, 308, 258/7, 257/2, 331/22, 331/24 położonych w obrębie 0001,1 Świebodzina. 
Pouczenie;
-Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni  od daty doręczenia - art. w/w 129 ustawy kpa,
- Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do niniejszej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Podmiotowi, który wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 51 przysługuje prawo wniesienia żądania wymierzenia kary za nieterminowe wydanie decyzji.                 
Sprawę prowadzi:    
Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 18.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-22 14:00:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-22 14:04:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22 14:04:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony