ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.1.22.2.2022.MK

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-22 14:13:40 przez Marta Kubicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2022-09-22
PP.6733.1.22.2.2022.MK
 
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 61 § 1, art. 7 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jacek Bieliński, Biuro Techniczne „Instel-Projekt” J. Bielińska i Wspólnicy sp. j. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV dla przyłączenia 62 budynków mieszkalnych przy ul. Stromej w m. Świebodzin, gmina Świebodzin.
Na podstawie art. 9 i 10 ustawy kpa zawiadamiam i informuję, że przysługuje im wgląd do dokumentacji gromadzonej w trakcie postępowania oraz zgłaszania żądań.
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Sprawę prowadzi:
Wydział Planowania Przestrzennego (pok. Nr 18 I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 
Pouczenie:
      Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Kubicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-22 14:10:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Kubicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-22 14:13:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Kubicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 14:13:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
39 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony